“Kolíska života”

,,V kolíske je dieťa chránené matkinou láskou, tak ako je človek v kostole chránený otcovou láskou. Otcovo náručie nám prinesie útechu, milosrdenstvo, keď vyznávame svoje hriechy“. Takto sa prihovoril veriacim DP. Martin Murajda, kaplán v Snine na výročiach konsekrácie našich oboch kostolov. V pondelok 20.11 v Kamienke na 8. výročie konsekrácie a v stredu 22.11 vo farskom kostole v Kamenici na jeho 9. výročie.

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required