Veľký piatok 2017

„Otče do tvojich rúk porúčam svojho ducha“


Kristus dnes berie na svoje plecia naše hriechy a kráča smerom ku Golgote. A prečo? Z lásky. K nám ľuďom. Práve túto jeho obeť za nás sme si pripomenuli pri obradoch Veľkého piatku. V úvode na kolenách sme odprosovali Krista za naše hriechy, ďakovali za jeho obetu. V pašiách počúvali, ako to vlastne bolo pred dvetisíc rokmi na nádvorí u Piláta, na ceste na Golgotu, ale aj na samotnej Golgote. Pred odhaleným krížom sme sa poklonili Kristovi a uctili kríž. V závere samotných obradov kňaz preniesol Oltárnu sviatosť k hrobu, kam sme pozvaní všetci. Premýšľať, odprosovať, ďakovať.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required