Krížová cesta 2017

„Preč s ním! Ukrižuj Ho!“


Týmito slovami začína Kristova cesta s krížom. Predstupuje pred Piláta, aby ten vyriekol, čo s ním treba urobiť. A tak ho Pilát dáva bičovať a odovzdáva ľudu, aby ho ukrižovali. Cestou na Golgotu Ježišovi ubúda síl a padá. Vojaci nelenia a donútia Šimona vracajúceho sa z poľa pomáhať s krížom. Pristúpi i žena Veronika, aby unavenému Kristovi utrela tvár. Krista sprevádzajú i plačúce ženy i jeho matka, ktorá mĺčky a so slzami v očiach a bolesťou v srdci sleduje celý výjav. Napokon dorazia na Golgotu a tu ho uprostred lotrov pribijú na kríž. Kristus i napriek tomu prosí Boha o odpustenie pre tých, čo ho križujú. Kristus odovzdáva Bohu svoju dušu. Jeho telo na kríži neostalo, ale vložili ho do hrobu a privalili kameň. Celá táto krížová cesta sa odohrala aj dnes, na Veľký piatok v našej farnosti, presne podľa vzoru tej z pred dvetisíc rokov. Dobrovoľníci z farnosti priblížili tieto udalosti tak, ako by sa to odohrávalo dnes a v našej farnosti.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required