Slávnosť sv. Štefana

Slávnosť sv. Štefana


Vianočné sviatky sú neodmysliteľne späté so sviatkom sv. Štefana prvomučeníka. Práve ten je patrónom farského kostola v Kamenici nad Cirochou. A tak ako každý rok, tak aj tento sa konala slávnosť. Slávnostnú svätú omšu v deň sviatku celebroval dp. Peter Jano, kaplán v Košiciach v Dóme spolu s našim duchovným otcom. V príhovore vyzdvihol život svätca a pripomenul nám, že tak ako svätý Štefan bol naplnený Božou milosťou, takisto aj my, ľudia modernej doby môžeme byť bohatí na milosti, pretože nám ich môže dať Boh prostredníctvom svojho Ducha.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required