Dobrá novina

Farnosť sv. Štefana  prvomučeníka, Kamenica nad Cirochou

 

pozýva všetkých koledníkov Dobrej noviny na vysielaciu pobožnosť


s otcom biskupom na 3. adventnú nedeľu 11. decembra 2016


vo farskom kostole sv. Štefana prvomučeníka o 10.30 hod.


Na všetkých koledníkov sa tešíme!!!

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required