Otec biskup vo farnosti

Otec biskup vo farnosti


Na sviatok Premenenia Pána (6. augusta) našu farnosť navštívil otec biskup Bernard Bober. Do našej farnosti prišiel požehnať nové vitráže v kostole sv. Jána Nepomuckého v Kamienke. Pri slávnostnej svätej omši o 10.30 hod. sa prihovoril k veriacim, aby prichádzali do chrámu, ako kedysi učeníci na horu, na ktorej boli účastní Kristovho premenenia. Nech takou horou v našom živote je chrám vo farnosti, kde môžeme byť účastní takého istého zázraku ako kedysi učeníci.  V závere svätej omše duchovný otec Peter predstavil jednotlivé vitráže a svätcov, ktorí sú na jednotlivých vitrážach. Vitráže predstavujú Jána Pavla II. – Nebojte sa!, Giannu Berettovú Mollovú – život, Annu Kolesárovú – čistota, manželov Martinových – vernosť, a Matku Terezu z Kalkaty – milosrdenstvo.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required