PSP Kamienka

Výnimočný deň


Áno, dnešná nedeľa najsvätejšej Trojice bola výnimočná. Najmä pre päť rodín z našej filiálky Kamienky. V dnešnú nedeľu pristúpili dve dievčatá a traja chlapci po prvýkrát k Eucharistii. Včera im nebeský Otec prostredníctvom duchovného otca odpustil všetky ich detské hriechy a dnes prijali Ježiša po prvýkrát do svojho srdca. Dnes sa začala pre nich nová etapa života. Sprevádzaní svojimi rodičmi, krstnými rodičmi, súrodencami, ale aj veriacimi z farnosti zažili po prvýkrát ten okamih, kedy sa Ježiš stáva ich skutočným priateľom. Sprevádzajme ich svojimi modlitbami.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required