„Milosrdný ako Otec…“

„Milosrdný ako Otec…“


V prvú májovú nedeľu vo farskom kostole pristúpilo osemnásť detí k prvému svätému prijímaniu. Hlavnou témou tejto slávnosti bolo milosrdenstvo. Mladí farnosti si pripravili pre deti a ich rodiny príbeh o „márnotratnom“ synovi, ktorého prijíma otec do svojho domu. Znakom prijatia je biela šatka na starom strome pred ich domom. Na tom našom v kostole viselo šatiek osemnásť. Jedna pre  každé dieťa, ktoré deň pred svätým prijímaním požiadalo nebeského Otca o odpustenie hriechov v prvej svätej spovedi. V každom z tých osemnásť srdiečok dnes zasvietilo svetielko. Je na každom z nás vo farnosti, aby to svetielko rástlo a nikdy nezhaslo. Na to sú však potrebné modlitby, modlitby detí, ich rodičov, ale aj nás všetkých, ktorí patríme do veľkej farskej rodiny.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required