„Aleluja!“

„Aleluja!“


Tma. Ticho. Odrazu sa kdesi zamihotá svetielko. A odrazu ďalšie a ďalšie. A už počuť slová: „Toto je noc …“ Áno, toto je tá noc, kedy Kristus opúšťa svoj hrob a slávne vstáva  z mŕtvych.  Toto slávne zmŕtvychvstanie sme si pripomenuli vo farskom kostole na bielu sobotu večer. Vypočuli sme si čitania zo starého zákona i z nového zákona. Obnovili sme si krstné sľuby a napokon vyšli von, za múry chrámu, aby sme všetkým okolo, celému svetu zvestovali, že Pán naozaj vstal z mŕtvych. Aleluja!!!

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required