…a začíname!!!

… a začíname!!!


Začala nám škola a s tou aj detské sväté omše. Na prvú v novom školskom roku  si deti doniesli aj svoje školské tašky. Pri svätej omši im ich duchovný otec požehnal a povzbudil ich, aby svoje získané vedomosti stavali na pevnom základe, tak ako to robil múdry muž z evanjelia, ktorý svoj dom postavil na skale.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required