Púť do Gaboltova 2015

Púť k Škapuliarskej Panne Márii


Každý rok, v čase sviatku Škapuliarskej Panny Márie, sa koná na diecéznom pútnom mieste v Gaboltove diecézna púť. Aj tento rok, 18. a 19. júla, ktorej sme sa ako farnosť zúčastnili. Na pútne miesto sme prišli včas, na začiatok púte, v hodine milosrdenstva. Zúčastnili sme sa modlitby korunky či radostného ruženca. O 18. hod slúžil úvodnú slávnostnú omšu Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup. V príhovore povzbudil prítomné rodiny k životu podľa Božej vôle. Zdôraznil dôležitosť rodiny, spojenia muža a ženy. Púť pokračovala  ďalším programom. Po svätej omši o 21. hod, kde nám novokňazi košickej arcidiecézy udelili novokňazské požehnanie, sme sa vydali na spiatočnú cestu domov  odovzdaní do Božej vôle a ochrany Panny Márie.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required