Farský tábor – 5. deň 2015

Cesta okolo sveta – 5. deň


Posledný táborový deň sme začali opäť na farskej záhrade. Aj tento deň nebola núdza o smiech, radosť, spev, zábavu a hry. Poobede sme si s deťmi spoločne zaspievali ukazovačky, ktoré sme spievali na svätej omši. Po nej sme sa spolu s rodičmi presunuli na farskú záhradu, kde deti predviedli, čo sa počas tábora naučili. Tancovanie si vyskúšali aj rodičia. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe opekačky. Všetci veríme, že tábor sa deťom páčil a že sa uvidíme aj na budúci rok.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required