prvé sv. prijímanie

„Ja som vinič, vy ste ratolesti!“


„Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ Slová evanjelistu Jána boli hlavným posolstvom 5.velkonočnej nedele. Nedele, v ktorú 24 čistých srdiečok prijalo po prvý krát do svojho srdca Ježiša. Po trojročnej príprave, po deviatniku, ktorý sa modlili tieto deti, po prvej svätej spovedi, pristúpili tieto deti po prvýkrát pred oltár, aby sa vo svätej omši stretli s ich najväčším priateľom, s Ježišom. V tento deň ich sprevádzali rodičia, rodina, ale i triedny učiteľ či riaditeľ školy. Bol to pre nich ten najkrajší deň v živote. Sprevádzajme tieto deti svojimi modlitbami, aby túžili stretávať Krista v Eucharistii čo najčastejšie.

foto tu

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required