Oznamy 26.4.2015

Farské oznamy 26.4.2015

4. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad cirochou

Kamienka

Pondelok

Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli

Spoveď 16.00

18.00

Za zdr. a B. pomoc pre Magdu

27.4.

Utorok

Utorok po 4. veľkonočnej nedeli

18.00

Za zdr. a B. pož. Márie Divulitovej – 65 r.ž.

Spoveď 14.00

17.00

detská

+Mária Hnyková

28.4.

Streda

Sv. Kataríny Sienskej

Sviatok

Spoveď 15.30

18.00

detská

Za farnosť

29.4.

Štvrtok

Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli

Spoveď 15.30

18.00

Za zdr. a B. pož. Márie Kormucikovej 30 r.ž.

30.4.

Piatok

Sv. Jozefa, robotníka

Prvý piatok v mesiaci.

18.00

Na úmysel rod. Milčovej

17.00

+Gustav +Anna +Mária

1.5.

Sobota

Sv. Atanáza

Spomienka

8.00

Za zdr., B. pož. a dary D.Sv. pre rod. Volovarovú

2.5.

Nedeľa

Piata Veľkonočná nedeľa

7.30

+Helena Sousedeková

9.00

+Michal +Anna +Juraj +Zuzana

3.5.

10.30

Za farnosť

Spoločné oznamy

Pred nami je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v Kamienke v utorok od 14.00 do 17.00 a v Kamenici v pondelok od 16.00 do 18.00; v stredu a štvrtok od 15.30 do 18.00. V piatok dopoludnia pôjdem k chorým. Popoludní o 14.00 budem spovedať prvoprijímajúce deti.

V stredu po detskej sv. omši bude stretnutie deti pred prvým svätým prijímaním. Prvoprijímajúca slávnosť sa uskutoční na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.30. Modlíme sa za nich aj počas týždňa, keď sa pri každej sv omši modlíme spolu s nimi detský deviatnik.

Odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Nanebovstúpenia Pána bude o dva týždne v nedeľu 10.5. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať Vdp. Anton Matina, farár farnosti Božieho milosrdenstva v Snine na sídlisku.

Od piatka počas celého mája v úvode každej sv. omše okrem nedeľných sa budeme modliť májovú pobožnosť.

30.5.2015 sa v Kamenici uskutoční Farský rodinný ples. Pozvanie platí pre každého, pre celé rodiny aj s deťmi. Spoločný program začne o 16.30 sv. omšou a potom bude pokračovať do 22.00 kedy deti odídu a ples bude pokračovať tradičným spôsobom. Pripravený bude program pre deti i dospelých. Cena lístka pre dospelých je 12,-; deti do 15 rokov 10,- a deti do 10 rokov 7,-€. Lístky budú k dispozícii v sakristii po každej sv. omši.

Dnes po sv. omši je zbierka na kňazský seminár. Darcom vyslovujem Pán Boh zaplať.

Pri východe z kostola je nová Palma.

Kamenica nad Cirochou

Na kostol z krstu Elišky Vatahovej obetovali 50,-€; Zbierka na kostolné potreby pred týždňom bola 550,50,-€. Darcom vyslovujem Pán Boh zaplať.

Sviatosť manželstva chcú prijať Jozef Hovanec, syn Jozefa a Viery r. Holejovej a Amália Bugyiová, dcéra Petra a Ľudmily r. Kováčovej, ohlasujú sa prvý krát.

Upratovanie kostola v sobotu 2.5.2015 o 8.45 majú rodičia prvoprijímajúcich detí.

 

 

 

 

 

 

Kamienka

Zbierka na kostolné potreby pred týždňom bola 154,-€. Novomanželia Mackoví darovali na kostol 50,-€ Darcom vyslovujem Pán Boh zaplať.

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required