Rozpis Veľkonočného Trojdnia

Obrady veľkonočného Trojdnia


Štvrtok:

sv. omša na pamiatku Pánovej poslednej večere

Kamienka                       16.30 hod

Kamenica nad Cirochou    18.00 hod

 

Piatok:

krížová cesta ulicami obce             10.00 hod

obrady Veľkého Piatku                 15.00 hod

 

Sobota:

požehnávanie jedál:

Kamienka                            15.00 hod

Kamenica nad Cirochou         16.00 hod

vigília Zmŕtvychvstania           19.30 hod

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required