Oznamy 29.3.2015

Farské oznamy 29.3.2015

VEĽKÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad cirochou

Kamienka

Pondelok

Pondelok Veľkého týždňa

7.00

+Mária +Ján +Anna Krajníkoví

30.3.

Utorok

Utorok Veľkého týždňa

7.00

+Anna Mažeriková

31.3.

Streda

Streda Veľkého týždňa

1.4.

Štvrtok

Zelený Štvrtok

18.00

+Ján +Anna Štofčíkoví

17.00

Za zdr. a Božie požehnanie Aleny

2.4.

Piatok

Veľký Piatok

15.00

3.4.

Sobota

Biela Sobota

19.30

4.4.

Nedeľa

Veľkonočná nedeľa

7.30

Za farnosť

9.00

+Mária Hojdanová

5.4.

10.30

+Ján +Mária Čabákoví

Spoločné oznamy

Zajtra dopoludnia pôjdem k chorým, ktorých ste nahlásili v sakristii.

Vo štvrtok slávime obrady poslednej večere. Po sv. omši do 20.30 je adorácia pred Eucharistiou v Getsemanskej záhrade.

V piatok dopoludnia o 10.00 bude krížová cesta ulicami Kamenice.

Po skončení obradov Veľkého piatku ktoré začnú o 15.00 bude poklona pri Božom hrobe. Všimnite si rozpis ulíc v Palme, hlavne pokiaľ ide o čas v noci. Počas dňa privádzajme k Božiemu hrobu svoje deti a tu im vysvetľujme prečo sme tu, čo zobrazuje mŕtve telo Pána Ježiša v hrobe.

Veľký piatok je dňom prikázaného pôstu. Počas dňa môžeme iba trikrát jesť, z toho iba raz dosýta. Nejeme mäsitý pokrm.

V sobotu požehnanie jedál bude o 15.00 v Kamienke a o 16.00 v Kamenici.

Dnes sa koná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Darcom Pán Boh zaplať! Nech naša konkrétna pomoc a modlitba prispejú k zmierneniu utrpenia a k skončeniu špirály násilia.

V stojane vzadu je nová Palma s programom obradov a Katolícke noviny.

11.4.2015 sa v Prešove bude konať Arcidiecézne stretnutie mladých s pánom arcibiskupom. Pozývam na toto stretnutie mládež a birmovancov. Účastnícky poplatok je 8,-€ za účastnícky balíček a dopravu. Je potrebné nahlásiť sa v sakristii najneskôr do 9.4.2015. Pozývame všetkých mladých.

 

Kamenica nad Cirochou

Dnes popoludní o 14.00 pozývam na modlitbu krížovej cesty.

Upratovanie kostola v stredu 1.4.2015 o 16.00 má ulica Partizánska.

Marta Salaková

Iveta Krammová

Darina Burdová

Martina Šuľovská

Monika Hamaďaková

Monika Čabaková

Eva Minichová

Magdaléna Kapuscinská

Mária Mažeriková

Pavlína Boňková

Štefánia Behunová

Kvetoslava Mažeriková

Monika Vasilková

 

 

 

Kamienka

Sviatosť manželstva chcú prijať Marek Macko, syn Milana a Kataríny r. Salajovej a Martina Skripová, dcéra Vladimíra a Anny r. Kurrilovej, ohlasujú sa prvý krát.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required