Oznamy 15.3.2015

Farské oznamy 15.3.2015

4. PÔSTNÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

 

16.3.

Utorok

Féria

17.30

+Jozef +Martin Avuk

 

+Mária +Ján +Mária +Jozef Vaceľoví

17.3.

Streda

Féria

17.30 detská

+Mária – 5 v.úm.

18.3.

Štvrtok

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie Slávnosť

17.30

+Pavlína Cibuľová

16.30

Za zdr. a B. pož. Alice a Annymárie

19.3.

Piatok

Féria

17.30

Za zdr., Božie požehnanie a pomoc pre Ivetu

16.30

+Juraj +Michal +Rozália +Michal

20.3.

Sobota

Féria

8.00

+Jozef +Anna +Anna

21.3.

Nedeľa

Piata pôstna nedeľa

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a Božie pož. Márie – 60 r.ž.

22.3.

10.30

Za zdravie a Božie pož.  Simony a Daniely

Spoločné oznamy

V utorok 17.3. bude dekanátne večeradlo v Ptičom. Začne ráno o 8.00. Po večeradle bude rekolekčná sv. omša. Celebrovať ju bude Mons. Alojz Tkáč.

Pripomínam, že stále môžeme venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu. Tlačiva na 2% sú vzadu v stojane. Je to veľká pomoc pri organizácii farských aktivít. Vopred Pán Boh zaplať.

Vo štvrtok 19.3. máme sviatok sv. Jozefa. Sv. Jozef je patrónom mužov a vzorom otcov rodín. Aj tento rok pozývam mužov k oltáru. o 17.30 vo farskom kostole začne krížová cesta mužov a po nej bude sv. omša.

V stojane vzadu je nová Palma, ktorej prílohou je spovedné zrkadlo a okrem iného je v nej rozpis predveľkonočného spovedania.

 

Kamenica nad Cirochou

Dnes popoludní o 13.30 bude pobožnosť k Duchu Svätému. Po nej o 14.00 pozývam na modlitbu krížovej cesty.

Upratovanie kostola v sobotu 21.3.2015 o 8.45 má ulica Partizánska.

Gabriela Kondrátová

Alena Vasková

Mária Ondíková

Alžbeta Kaššaiová

Helena Tomášová

Iveta Divulitová

 

 

 

 

 

Kamienka

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required