Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa

Dnešnou Kvetnou nedeľou začíname Veľký alebo Svätý týždeň. V dnešnú nedeľu si pripomíname slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. O tejto udalosti píšu všetci štyria evanjelisti, čo hovorí o jej veľkom význame. Aby splnil proroctvo Zachariáša, sadá na oslicu a v slávnostnom sprievode vstupuje do Jeruzalema. Prítomný dav ho víta ako kráľa a na cestu hádže halúzky.

Obrady Kvetnej nedele sa skladajú z dvoch častí:

– zo spomienky na Pánov vstup do Jeruzalema – toto si pripomíname slávnostnou procesiou na začiatku sv. omše, pri ktorej sú posvätené ratolesti – bahniatka. Ratolesti alebo bahniatka sú symbolom Kristovho víťazstva nad hriechom a smrťou. Keď ich kňaz pokropí svätenou vodou, stanú sa sväteninami, ktoré nám na orodovanie Cirkvi sprostredkujú mnohé milosti, najmä ochranu tela a duše a odvrátenie všetkých protivenstiev. Odložme si ich preto doma na dôstojné miesto.

– zo sv. omše, zasvätenej pamiatke Kristovho utrpenia – preto sa vo sv. omši prednášajú pašie(časť evanjelia, ktorá opisuje Pánovo umučenie a smrť).

Kňaz si v túto nedeľu neoblieka fialové, ale červené rúcho. Táto farba má charakter víťazstva, triumfu. Kristus vstupuje do svätého mesta ako jeho Kráľ a Pán a dostáva od obyvateľov Jeruzalema poctu.Názov Kvetná nedeľa súvisí s kvetmi, ktorými vítali obyvatelia Jeruzalema Ježiša pri jeho vstupe do Jeruzalema. Iný výklad hovorí, že názov Kvetná nedeľa pochádza od toho, že v prírode, ktorá sa prebúdza zo zimného spánku, sa objavujú prvé kvietky.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required