Muži za mužov

Muži za mužov


„Jozef bol muž spravodlivý (Mt1,19)“ Práve tohto muža sme si uctili v deň jeho sviatku 19. marca krížovou cestou, ktorú sa modlili muži našej farnosti za mužov, otcov, synov a  zároveň aj svätou omšou, pri ktorej sa zišli miništranti nielen tí mladší, ale aj chlapi, ktorí miništrovali vo svojej mladosti. V príhovore duchovný otec vysvetlil slová svätého Písma o spravodlivých mužoch. Predstavil sv. Jozefa ako muža, ktorý by mohol byť príkladom všetkým otcom, mužom aj našej doby.

Foto tu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required