Oznamy 8.2.2015

Farské oznamy 8.2.2015

5. TÝŽDEŇ CEZ ROK

 

 

Kamenica nad cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

 

 

9.2.

Utorok

Sv. Školastiky, panny

Spomienka

16.30

+Mária +Juraj

17.30

Detská

+Michal Salamon -2 výr. úm.

10.2.

Streda

Féria

17.30 Detská

Za zdr. a Božie pož. rod. Šepeľovej

 

11.2.

Štvrtok

Féria

17.00

+Ján +Mária Vatahoví

 

12.2.

Piatok

Féria

17.30

+Ján +Rozália Becoví

16.30

+ Vladimír Milčík

13.2.

Sobota

Féria

8.00

Za zdr. a Božie pož. Janky Lojanovej

14.2.

Nedeľa

Šiesta nedeľa

v cezročnom období

7.30

Za farnosť

9.00

+Ján +Pavlína

15.2.

10.30

Za zdr. a Božie požehnanie Márie Čabakovej

Spoločné oznamy

Dnes popoludní o 14.00 bude stretnutie ružencového bratstva.

Dnes popoludní o 15.00 sa uskutoční už tretí farský karneval v Kultúrnom dome v Kamienke. Pozývame deti, ale aj vás rodičov. Okrem predstavenia a vyhodnotenia masiek budú aj súťaže a dobrá zábava.

Vzadu je minulotýždňové číslo Palmy a nové Katolícke noviny.

 

Kamenica nad Cirochou

Minulo týždňová zbierka na pastoráciu mládeže bola 211,85,-€. Z pohrebu Anny Mažerikovej obetovali na kostol 50,-€. Darcom vyslovujem Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola v sobotu 14.2.2015 o 8.45 má ulica Sadová.

Jana Šedzmáková

Renata Čabáková

Iveta Krišková

Marta čabaková

 

 

Kamienka

Minulo týždňová zbierka na pastoráciu mládeže bola 55,-€. Darcom Pán Boh zaplať!

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required