Oznamy 15.2.2015

Farské oznamy 15.2.2015

6. TÝŽDEŇ CEZ ROK

 

 

Kamenica nad cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

17.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ivetu

 

16.2.

Utorok

Féria

17.30

Za zdr. a Božie pož. Blažeja Gajdoša

17.2.

Streda

Popolcová streda

7.45

Za zdr. a Božie pož. Mareka Lasku

16.30

Za zdr. a Božie pož. Oľgy – 50 r.ž.

18.2.

17.30

Na úmysel Bohuznámej

Štvrtok

Féria

17.30

+Pavlina Zuščáková – 2. výr. úm.

19.2.

Piatok

Féria

17.30

+Marián Rošák – 1. v.úm.

16.30

+Michal +Mária +Michal

20.2.

Sobota

Féria

8.00

+Mária +Juraj

21.2.

Nedeľa

Prvá pôstna nedeľa

7.30

Za farnosť

9.00

+Mária +Andrej

22.2.

10.30

Za zdr. a Božie pož. Slavomíra

Spoločné oznamy

V utorok 17. februára bude dekanátne večeradlo v Snine v kostole Povýšenia sv. Kríža. Začiatok ráno o 8.00 hod. Po ňom rekolekčná sv. omša kňazov sninského dekanátu.

Tento týždeň detské sv. omše nebudú, ale detské stretká v utorok o 16.00 v Kamienke a v stredu o 16.00 v Kamenici budú.

V utorok bude fašiangová adorácia pred začatím pôstneho obdobia. Sviatosť oltárna bude vyložená od 8.00 do večernej sv. omše.

Tento týždeň končí obdobie cez rok a popolcovou stredou vstupujeme do pôstneho obdobia. V stredu pri sv. omšiach budeme poznačený popolom. V tento deň nás veriacich zaväzuje prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Iba raz do dňa by sme sa mali najesť dosýta.

Počas pôstneho obdobia sa budeme modlievať pobožnosť krížovej cesty v piatky a v nedele popoludní.

Počas pôstneho obdobia každý piatok po večernej sv. omši bude na fare premietnutý nejaký zaujímavý film s myšlienkou na zamyslenie. Každý, kto chce stráviť chvíľku na konci týždňa s inými, dať si pohár čaju, pozrieť hodnotný film, pokecať, je pozvaný.

Aj tento rok môžeme venovať 2% z dane nášmu občianskému združeniu. Prostriedky sú využívané na pastoráciu deti a mládeže, pri letnom tábore a iných aktivitách pre deti a mládež konané v našej farnosti. Formuláre na 2% sú vzadu v stojane. Kto nechce ich niesť na daňový úrad, môže ich doniesť do sakristie a spoločne ich tam zanesiem.

V stredu 25.2. počas jarných prázdnin organizujeme farský výlet do Tatier. Išli by sme na hrebienok, je tam ľadový dom, rainerova útulňa, možnosť sankovačky, lyžovania, turistiky. Predpokladaná cena za dopravu 10,-€. Deti, ktoré sa zúčastnili koledovania Dobrá novina, majú výlet za odmenu. Musia ísť však v sprievode dospelého.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby.

Vzadu je nové číslo Palmy a nové Katolícke noviny.

 

Kamenica nad Cirochou

V pondelok  16.45 pred začiatkom sv. omše bude pobožnosť k Duchu Svätému.

Upratovanie kostola v sobotu 21.2.2015 o 8.45 má ulica Železničná.

Dana Balková
Marianna Ďuríčková

Andrea Sentivánová

Jolana Kapuscinská

Oľga Ferencková

Anna Žinčáková
Mária Copková

 

 

 

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required