Oznamy 28.12.2014

Farské oznamy 28.12.2014

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

17.30

+ Mária Korejová –1 výr. úm.

29.12.

Utorok

ŠIESTY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

17.30

+Ján +Mária Polačkoví

30.12.

Streda

SIEDMY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

16.00

+Ján +Mária Ledinskí

14.30

+Štefan +Anna +Michal +Pavol

31.12.

Štvrtok

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY Slávnosť

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a B pož. Mareka a Martiny

1.1.

10.30

10.30 – Za zdr. a B. pož. Jozefa Pandoša-50 r.ž.

Piatok

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi Spomienka

17.30

Za zdr. a B. pož. Anny – 60.r.ž.

2.1.

Sobota

Féria

8.00

+Oľga Perháčová – pohr.

3.1.

Nedeľa

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

7.30

Za zdr. a B. pož. Jany s rod.

9.00

Za zdr. a B pož.Veroniky

4.1.

10.30

Za farnosť

 

X  Spoločné oznamy

♦  V stredu je posledný deň roka 2014. Pri sv. omšiach bude ďakovná pobožnosť na konci roka. Budeme ďakovať Pánu Bohu za všetky dobrodenia uplynulého roka.

♦  Vo štvrtok cirkev slávi slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastni na speve hymnu Veni, Vreator Spiritus, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky.

♦  Piatok je prvým piatkom nového mesiaca. Dopoludnia pôjdem k chorým, ku ktorým chodievam na prvé piatky.

♦  Ďakujem všetkým, vďaka ktorým sme mohli prežiť uplynulé sviatočné dni v pokoji a v čistom a upravenom kostole. Ďakujem koledníkom dobrej noviny, ktorí obišli naše domácnosti, tým ktorý pripravili živý Betlehem na fare, všetkým ktorí pripravili jasličkovú pobožnosť a pod.

♦  Pri príležitosti Sviatku troch kráľov je zvykom v našich krajoch požehnávať domovy. Kto chce dať požehnať svoj príbytok, je potrebné aby ste sa nahlásili v sakristii. Domy budem požehnávať 6.1. popoludní.

 

X Kamenica

♦  Zbierka na kostolné potreby pred týždňom bola 589,30,-€. Z pohrebu Mariana Komarca obetovali na kostol 70,-€ Darcom Pán Boh zaplať!

♦  Upratovanie kostola v sobotu 3.1.2015 ráno o 8.45 má ulica Sladkovičova

Magdaléna Šepeľová

Božena Rošáková

p. Rosíková

Ružena Vrábľová

Viera Kovaľová

 

X Kamienka

♦  Zbierka na kostolné potreby pred týždňom bola 175,- €. Darcom Pán Boh zaplať!

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required