Oznamy 25.1.2015

Farské oznamy 25.1.2015

3. TÝŽDEŇ CEZ ROK

 

 

 

Kamenica nad cirochou

Kamienka

Pondelok

Sv. Timoteja a Títa, biskupov Spomienka

17.30

+Michal +Mária

 

 

26.1.

Utorok

Féria

16.30

+Michal +Anna Hirjakoví

17.30 detská

Zdr. a B. pož. Jozefa Kolesára – 60 r.ž.

27.1.

Streda

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka

17.30

detská

+Michal Behún

 

28.1.

Štvrtok

Féria

17.30

+Helena Kondrátová – 1výr. úm.

 

29.1.

Piatok

Féria

17.30

Za zdr. a Božie pož. Jána a Boženy s rod.

16.30

+ Anna Párová

30.1.

Sobota

Sv. Jána Bosca, Kňaza

Spomienka

8.00

+Štefan +Helena Hirjakoví

 

31.1.

Nedeľa

Štvrtá nedeľa

v cezročnom období

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a B. pož. Evky s rod.

1.2.

10.30

Za zdr. a B. pož. Anny a Františka – 40 r.sp.ž.

Spoločné oznamy

V stredu pred detskou sv. omšou bude stretko pre deti na fare o 16.00. V Kamienke bude detské stretko o 16.00 v utorok v Kultúrnom dome.

Tento týždeň pokračujeme v našej adorácii za dobro pre Slovensko, a za našu farnosť a za správne rozhodnutia pri referende. Pozývam všetkých k modlitbe. V Kamienke adorácia tento týždeň bude v utorok a sobotu od 7.45 do 17.45.

Dnes v kostole Povýšenia sv. kríža v Snine o 14.00 hod. sa bude konať ekumenická bohoslužba. Po jej skončení bude prednáška dp. Dušana Škurlu na tému blížiaceho sa referenda o rodine.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dokončenie Arcidiecézneho centra pre mládež v našej diecéze. Darcom vyslovujem vopred Pán Boh zaplať!

Vzadu je ešte niekoľko výtlačkov minulotýždňového čísla Palmy a nové Katolícke noviny. Nájdeme v nich pár článkov vysvetľujúcich význam našej účasti na referende.

 
 

Kamenica nad Cirochou

Dnes po svätej omši je zbierka na kostolné potreby. Z krstu Lenky Poljakovej obetovali na kostol 50,-€; z krstu Emmy Wilcegovej na kostol 30,-€; rod. Poláková na kostol 50,-€;  Darcom Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola v piatok 30.1.2015 po sv. omši má ulica ČSL arm.

Gabriela Poljaková

Mária Tovarňaková

Lucia Gromanová

Jozef Pandoš

Lucia Mažeriková

 

Kamienka

Dnes po sv. omši je zbierka na kostolné potreby. Darcom Pán Boh zaplať!

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required