Oznamy 11.1.2015

Farské oznamy 11.1.2015

1. TÝŽDEŇ CEZ ROK

 

 

Kamenica nad cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

17.30

Za farnosť

 

 

12.1.

Utorok

Féria

16.30

+ Marián Komarc

17.30 detská

+Anna Parová

13.1.

Streda

Féria

17.30

detská

+Jozef +Anna Šedzmákoví

 

14.1.

Štvrtok

Féria

17.30

+Mária +Juraj Šepeľoví

 

15.1.

Piatok

Féria

17.30

+Andrej Balog – 25 výr.úm.

16.30

+ Mária Liptáková –

1 výr.úm.

16.1.

Sobota

Sv. Antona, opáta

Spomienka

8.00

Zuzana +Jozef Tovarňákoví

 

17.1.

Nedeľa

Druhá nedeľa

v cezročnom období

7.30

Za zdr. a B. pož. Daniela s rod.

9.00

+Michal Lipták

18.1.

10.30

Za farnosť

Spoločné oznamy

V stredu po detskej sv. omši v Kamenici bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti.

Aj tento týždeň pokračujeme v našej celomesačnej adorácii za dobro pre Slovensko a za našu farnosť a za správne rozhodnutia pri referende. Vzadu sú papiere, kde si môžete vybrať aspoň hodinku z nasledujúceho týždňa, kedy prídeme na modlitbu k Sviatosti Oltárnej. Každý deň adorácia začína ráno o 8.00 a ukončená je o 18.00 alebo pred večernou sv. omšou. Pozývam obzvlášť mladšie ročníky ako sú dôchodcovia. Modlíme sa za našu budúcnosť a budúcnosť našich rodín a našich deti. V Kamienke adorácia prebieha v utorok a sobotu od 7.45 do 17.45.

Pripomínam, že prebieha prieskum o záujem o púť do Svätej zeme. Konať by sa mala v apríli od 21.4. Poplatok 660 + 40 €. Nahlásiť sa môžete v sakristii.

Dnes sa končí vianočné obdobie. Odloží sa betlehem. Vianočná výzdoba môže zostať do 2. februára. Začína obdobie cez rok.

 
 

Kamenica nad Cirochou

Z pohrebu vladimíra Beca obetovali na kostol 50,-€; z pohrebu Andreja Vatahu obetovali 70,-€; z krstu Tobiasa Vrabľa 50,-€. Darcom Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola v piatok 16.1.2015 po sv. omši má ulica Sladkovičova, Slepá

Maria Engelová

Mária Harakaľová

Mária Holpová

Iveta Sninčáková

Slavomíra Milčová

Irena Vajdová

Katarína Lukáčová

Gabriela Kurťaková

 

 

 

Kamienka

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required