Oznamy 21.12.2014

Farské oznamy 21.12.2014

4. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ – VIANOCE

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

6.00

+Anna +Ján Daňoví

22.12.

Utorok

Féria

6.00

+Anna +Ján Hrubovčákoví +Márian Sivčo

23.12.

Streda

Féria

24.00

Na úmysel

22.00

24.12.

Štvrtok

NARODENIE PÁNA

Slávnosť

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a B. pož. Márie Basarabovej

25.12.

10.30

Za zdr. a B. pož. Martina s rod.

Piatok

SV. ŠTEFANA, prvého mučeníka Sviatok

7.30

+ Helena Demková

9.00

Za zdr. a B. pož. rod. Blahovej

26.12.

10.30

Za zdr. a B. pož. rod. Minichovej

Sobota

SV. JÁNA, apoštola a evanjelistu Sviatok

8.00

+ Mária Korejová –1 výr. úm.

27.12.

Nedeľa

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA MÁRIE A JOZEFA Sviatok

7.30

Za zdr. a B. pož. rod. Daňovej

9.00

+Ján +Mária +Ladislav +Anna

28.12.

10.30

Za farnosť

Spoločné oznamy

♦  V stredu 24.12 zasadneme spolu v rodinách k štedrovečernému stolu. Pri večeri si spoločne prečítajme úryvok zo sv. písma, stať o Ježišovom narodení. Pri spoločnej modlitbe si spomeňme na tých, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu sedieť pri stole s nami i na tých, ktorých Pán povolal do večnosti v tomto roku. Polnočná sv. omša v Kamienke bude o 22.00; v Kamenici o polnoci. V stredu na sviatok Božieho narodenia sv. omše budú ako v nedeľu.

♦  Vo štvrtok cirkev slávi sviatok sv. Štefana. Pre našu farnosť je to odpustový deň. Odpustová sv. omša bude o 10.30 a celebrovať ju bude dp. Pavol Hrabovecký, kaplán univerzitného pastoračného centra v Prešove.

♦  Na Štedrý deň 24. 12 o 9.30 bude prinesené Betlehemské svetlo do našej farnosti. Budete si ho môcť odpáliť na farskom dvore v živom Betleheme v čase od 10.00 do 12.00. Z Betlehema ho na Slovensko doniesli skauti.

 

♦   Vo farskom kostole v Kamenici n/Cir. 25. 12. v deň Narodenia Pána o 14.00 hod. vystúpia deti s jasličkovou pobožnosťou.   Srdečne všetkých pozývame.

 

♦  Dnes pred kostolom vám mladí budú ponúkať vianočné pohľadnice s motívom sv. rodiny. Ich predaj súvisí s ochranou rodiny ako prirodzeného zväzku muža a ženy.

 

♦  Pri východe z kostola je nová Palma, ktorá je poslednou v tomto roku. Tiež sú tam Katolícke noviny – dvojčíslo. Preto je aj vyššia cena.

X Kamenica

♦  V Kamenici budú aj tento rok deti zvestovať Radostnú zvesť Vianoc po domoch v rámci projektu Dobrej noviny. Tento 20. ročník bude prebiehať v našej farnosti 24. decembra večer a 25. decembra popoludní. Kto ich prijmete a za ich koledu ich odmeníte svojim milodarom, tento milodar pomôže v rámci projektu Dobra novina v niektorej z rozvojových krajín deťom.

♦  Dnes je zbierka na kostolné potreby za tento mesiac. Rodina Gošanyiová obetovala na kostol 200,-€. Darcom Pán Boh zaplať!

♦  Upratovanie kostola v sobotu 27.12.2014 ráno o 8.45 má ulica Sladkovičova

Magdaléna Šepeľová

Božena Rošáková

p. Rosíková

Ružena Vrábľová

Viera Kovaľová

 

X Kamienka

♦  Tento rok v Kamienke budú znova chodievať koledníci s koledou počas vianočných dní. Jedná skupina budú deti, ktoré zvestujú Radostnú zvesť Vianoc po domoch v rámci projektu Dobrej noviny. Kto ich prijmete a za ich koledu ich odmeníte svojim milodarom, tento milodar pomôže v rámci projektu Dobra novina v niektorej z rozvojových krajín deťom. Druhá skupina koledníkov budú mládenci, ktorí budú „gubovať“. Budú mať pokladničku a čo do nej oferujete, chcú obetovať na kostol, čo dostanú do pokladničky za opasok, patrí im.

♦  Dnes je zbierka na kostolné potreby za tento mesiac. Darcom vopred Pán Boh zaplať!

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required