Oznamy 30.11.2014

Farské oznamy 30.11.2014

1. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

6.00

+Mária +Andrej Tkáčoví

1.12.

Utorok

Féria

6.00

+Anna +Michal Divulitoví

16.30 spoveď

17.30detská

Za zdr. a B. pož. rod. Matovej

2.12.

Streda

Sv. Františka Xaverského, kňaza Spomienka

16.30 spoveď 17.30

detská

+Anna +Jozef +Mária Ďuričkoví

6.00

3.12.

Štvrtok

Féria

6.00

Za zdr. a B. pož. Bohu známej rodiny

4.12.

Piatok

Féria

17.30

Za zdr. a B. Pož. Michal Majkovič

16.30

Za zdr. a B. pož.Magdy s rod.

5.12.

Sobota

Féria

6.00

+ Jozef Komarc-10 v.úm.

6.12.

Nedeľa

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

7.30

7.30 – Za zdr. a B. pož. Jána Lásku

9.00

+Veronika +Michal +Mária

7.12.

10.30

Za farnosť

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

♦  Dnešným dňom začíname prežívať adventné obdobie. Počas adventu budeme mať rorátne omše, ktoré budú ráno o 6.00, okrem detských sv. omši, ktoré budú večer a omši na prvý piatok, ktoré budú tiež večer. Na rorátne omše ktoré sa slávia za tmy pozývam všetkých, zvlášť deti, ktoré budú sprevádzať kňaza v úvode sv. omše k oltáru a budú prinášať svetlo vo svojich lampášikoch. Po sv. omši budú pre deti raňajky na fare. Potom spolu odchod do školy.

 

♦  Aj tento rok v rámci adventnej charity urobíme zbierku KILO. Každý kto sa chce zapojiť, môže tak urobiť v sobotu v našich obchodoch, kde budú naši birmovanci pri východoch z obchodu zberať naše dary, alebo aj vzadu v kostole bude kôš, do ktorého môžeme obetovať niečo pre núdznych. Charitou pomôžeme núdznym v našej farnosti a zvyšok obetujeme dielu v Žakovciach

 

♦  K dispozícii sú nahrávky katechéz a kázni, ktoré odzneli v našom farskom kostole počas misii. Súbor jedenástich CD si môžete v sakristii kúpiť za 5euro, alebo CD s prednáškami vo formáte MP3 za 2euro.

 

♦  Kto dá prístrešie svätej rodine, tak sa volá pobožnosť deviatnika ktorý sa modlí 9 dni pred Vianocami. Modli sa po rodinách po našich domoch. Skúsme porozmýšľať, či sa tohto roku nechceme zapojiť do tejto modlitby. Bližšie sa tomu budem venovať na budúci týždeň.

 

♦  Pri východe z kostola je nová Palma a Katolícke noviny.

 

♦  Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

X Kamenica

♦  V sakristii sú na ukážku domáce betlehemy, ktoré si môžete do utorka pozrieť a v prípade záujmu objednať. Sú drevené v troch veľkostiach. V utorok ich odtiaľ zoberiem a kto by si ich objednal, tomu v najbližších dňoch budú doručené. V sakristii sú na predaj tiež vianočné oplátky. Ich kúpou pomôžeme pri dostavbe farskej budovy vo farnosti Trhovište. Cena  1 euro.

♦  Upratovanie kostola v sobotu 6.12.2014 má ulica Štúrova

Viera Staroščáková

Viera Nemčíková

Marta Korecká

Mária Kmecová

Mária Ihnátová

Anna Lojanová

 

 

 

 

♦  Z krstu Ester Júlie Šepeľovej obetovali na kostol 30,-€; Bohu známa obetovala 100,-€. Dnes  je zbierka na kostolné potreby.   Darcom Pán Boh zaplať!

X Kamienka

♦  V sakristii sú na predaj tiež vianočné oplátky. Ich kúpou pomôžeme pri dostavbe farskej budovy vo farnosti Trhovište. Cena  1 euro.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required