Výročie konsekrácie kostola – Kamienka

Výročie konsekrácie kostola – Kamienka

Hoci je štvrtok podvečer a stojím v našom filiálnom chráme v Kamienke, mám chuť skákať od radosti. Dnešný deň je slávnostným dňom nie len pre mňa či pre Ježiša. Je to slávnostný deň pre celú našu obec, pretože dnešok je tým dňom, kedy uplynuli 4 roky od obnovenia  – konsekrácie  – nášho chrámu tu v Kamienke. Ale nie len to. Tento deň môžeme prežiť ešte slávnostnejšie aj vďaka našej milej návšteve, a to pátrom misionárom, ktorí k nám prišli priniesť radostnú zvesť. Starostlivo nás už od popoludňajších hodín pripravovali na prijatie najsvätejšieho pokrmu – Ježišovho tela a krvi – vo sviatosti zmierenia, počas ktorej, verím, sme sa mnohí hlboko zamysleli nad svojím životom a obnovili svoju túžbu po Bohu. Veľmi milými slovami nás povzbudili k viere. Nič nám nevyčítali. Azda jedinou výčitkou, ktorú by sme si sami mohli vzbudiť je pravidelnejšie prehlbovať svoj vzťah s Bohom – nie len – ale neodmysliteľne to k tomu patrí – častejšou účasťou na svätej omši, ale aj osobnou modlitbou, súkromnými obetami či aktívnejšou pomocou a radostnou aktivitou v našej farnosti – v našich dvoch dedinkách, ako v Kamenici nad Cirochou, tak aj v Kamienke.

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required