Oznamy 23.11.2014

Farské oznamy 23.11.2014

34. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov

Spomienka

17.30

Za zdr. a B. pož. Jozefa – 40 r.ž.

16.30

+Zuzana Griščíková – pohrebná

24.11.

Utorok

Féria

16.30

Za zdr. a B. pož. Márie – 70 r.ž.

17.30

Za zdr. a B. pož. rod. Labancovej

25.11.

Streda

Féria

17.30

+Juraj +Mária Stanekoví

26.11.

Štvrtok

Féria

17.30

+Agnesa Vatahová

16.30

Za zdr. a B. pož. Štefana, Vladimíra a Mareka s rod.

27.11.

Piatok

Féria

17.30

+Alžbeta Mažeriková

28.11.

Sobota

Féria

8.00

+Helena Kociková – pohrebná

29.11.

Nedeľa

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

7.30

Za zdr. a B. pož. Františka – 60 r.ž.

9.00

Za zdr. a B. pož. Andreja a Magdy

30.11.

10.30

Za farnosť

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

 

 

X Spoločné

 

♦  V sobotu 29.novembra sa bude konať dekanátna púť do Košíc do Domu sv. Alžbety pri príležitosti sviatku sv. Ondreja patróna našej arcidiecézy. Autobus bude odchádzať zo Sniny o 7,00 hod ráno a bude zberať po jednotlivých farnostiach. Prihlásiť sa možno záväzne v sakristii do štvrtka.

 

♦  Budúca nedeľa je prvou adventnou nedeľou a teda aj prvou nedeľou nového liturgického roka. V úvode každej sv. omše na budúcu nedeľu budeme požehnávať adventné vence, ktoré majú sprevádzať našu adventnú modlitbu v rodinách.

 

♦  Pán farár a veriaci z Trhovišťa prosia aj tento rok o pomoc pri stavbe farskej budovy v Trhovišti formou kúpi vianočných oblátok. Kto by si chcel teda zakúpiť oplátky, môže tak urobiť v sakristii. Cena balička (10 kusov oblátok) za 1 euro.

 

 

 

X Kamenica

♦  Upratovanie kostola v sobotu 29.11.2014 o 8.30 má ulica Štúrova

Daniela Remešníková

Beata Kotusová

Mária Čabáková

Tatiana Sojčáková

Mária Rebejová

Štefan Šedzmák

 

 

 

 

 

♦  Na budúcu nedeľu je zbierka na kostolné potreby. Z krstu Patrika Polačka obetovali na kostol 50,-€ Darcom Pán Boh zaplať!

 

X Kamienka

♦  V sakristii sú na ukážku domáce betlehemy, ktoré si môžete do utorka večera pozrieť a v prípade záujmu objednať. Sú drevené, vyrezávané v troch veľkostiach. V utorok večer ich odtiaľ zoberiem a kto by si ich objednal, tomu v najbližších dňoch budú doručené.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required