streda- Cirkev

STREDA:

 

18.00 – JEŽIŠ – DARCA ŽIVOTA

Chceme žiť naveky. Boh nám dal prísľub večnosti, ak zachováme jeho meno Ja Som. Nech naša radosť z Božieho prísľubu je radosťou, ktorá prekvitá naše srdcia a nech naše duše plesajú, veď máme príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.

16.00 – DETSKÁ SV. OMŠA

Ďakujem, Thank you, Danke …. Slovo ďakujem po grécky eucharisto. Ak ideme na sv. omšu, povieme že ideme na eucharistiu.

8.00 – CIRKEV

Cirkev – Matka svätých, ktorá prijíma hriešnikov, ponúka im sviatosti, zmierenie, odpustenie. Je mladá, lebo jej zakladateľom je Kristus l a neváhal ju zveriť jedinému nástupcovi, ktorého si sám vyvolil –  Petrovi.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required