UTOROK

UTOROK:

 

18.00 – SMRŤ A SÚD

Smrťou sa nič nekončí. Z tmy hriechu nás vyzdvihol Kristus – svetlo sveta,   aby sme žili večne v nebeskom raji. Prostredníctvom sviatosti zmierenia sa môžeme očistiť od hriechov, ktoré nám zabraňujú uvidieť Boha.  Netreba viac so strachom myslieť na smrť, pretože smrť je len mostom, ktorý nás delí od neba. “ Raduj sa Cirkev Kristova, Pán Ježiš Kristus z mŕtvych vstal. “


16.00 – Detská sv. omša

Sv. omšu pre deti slávil nový z pátrov misionárov a to páter Robert. Rozprával príbeh sv. Tarzícia, mladého chlapca, ktorý niesol Eucharistiu do vezenia uväzneným kresťanom. Chlapci však chceli vedieť čo nesie ukryté sv. Tarzícius a keď im nechcel dovoliť ani ukázať čo nesie, tak ho začali biť. Zranili ho tak silno že zomrel. Ale iný muž, kresťanský vojak zaniesol Eucharistiu do vezenia za neho.

 

8.00 – SPOVEĎ

„Pane, odpusti mi, potrebujem ťa.“ V spovedi sa koná zázrak, zázrak znovuzrodenia, uzdravenia. Otec ma prijíma, objíma ako svoje dieťa. Nedokážeme si sami odpustiť.

KAŽDÝ HRIECH, KAŽDÉ RÚHANIE MÔŽE BYŤ ODPUSTENÉ.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required