Oznamy 31.08.2014

Farské oznamy 31.8.2014

22. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

15.30 spoveď

18.00

+Mária +Ján +Anna Krajníková

1.9.

Utorok

Féria

8.00

+Anna +Štefan Manekoví

15.30 spoveď

18.00

+Magdaléna

2.9.

Streda

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Spomienka

15.30 spoveď

18.00

+Pavlína Cibuľová – pohrebná

3.9.

Štvrtok

Féria

15.30 spoveď

18.00

+Mária +Jozef Korejoví

4.9.

Piatok

Féria

18.00

+Ján +Helena Kočiškoví

17.00

+Aladar +Veronika +Ondrej

5.9.

Sobota

Féria

8.00

+Juraj +Alžbeta Bešanoví

6.9.

Nedeľa

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a Božie pož. Pavlíny Benkovej

7.9.

10.30

Za zdr. a Božie pož. Rod. Štofčíkovej

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

–  Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budem v Kamenici v pondelok, stredu a štvrtok od 15.30 do 17.50. V Kamienke v utorok od 15.30 do 17.50. Povzbudzujem obzvlášť žiakov a študentov, ktorí nestihli vo štvrtok alebo piatok. Nevstupujme do nového školského roka bez milosti posväcujúcej. V piatok pôjdem k chorým.

–  Zajtra sa končí prihlasovania do Krakova, Čenstochovej a Lichne. V utorok sa rozhodne či sa púť bude konať.

–  Od pondelka znova budem brať na sv. omše.

–  V sakristii sú prihlášky pre deti, ktoré chcú v tomto roku pristúpiť ku prvému sv. prijímaniu. Prosím rodičov našich tretiakov, aby ste si vyzdvihli prihlášku v sakristii a vrátili mi ju vyplnenú do konca septembra.

–  Prvé stretnutie birmovancov v tomto školskom roku bude v piatok po sv. omši. Účasť všetkých birmovancov na tomto stretnutí je nutná. Aj birmovanci, ktorí vstúpili do prípravy pred rokom a z nejakého dôvodu nepristúpili k birmovke a chceli by byť birmovaní tento rok, je potrebné, aby sa zúčastnili tohto piatkového stretnutia.

–  Od septembra by mal znova vychádzať náš farský časopis  Palma. Tých ktorí sú ochotní pomôcť je však stále menej a tak je otázne či po troch rokoch Palma bude vychádzať. Preto prosím tých, ktorí sú ochotní pomôcť – aby v prišli v stredu po sv. omši na stretnutie na faru.

–  15.9. o 11.30 bude sv. omša pri obrázku. Na ten deň je povolený vstup autami do vojenského priestoru a tiež pôjde aj spoločný autobus s odchodom o 9.30 od pekárne.

X Kamenica

–  Dnes je zbierka na kostolne potreby. Pán Boh zaplať! Tento týždeň by mali začať práce na oplotení kostola.

–  Pri východe z  kostola si môžete zakúpiť Katolícke noviny.

–  Upratovanie kostola v sobotu 6.9.2014 o 8.45 má ulica Vihorlatská

Mária Mažeriková

Irena Hricová

Marcela Pechová

Ružena Bodnárová

Ľudmila Gurbovíčová

Jana Pojarová

Anna Hajčáková

Eva Drančáková

 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ján Mažerik, syn Jána a Márie r. Petríkovej a Ľudmila Sivá dcéra +Jozefa a Anny r. Baníkovej ohlasujú sa prvý krát.

Miroslav Šepeľa, syn Štefana a Evy r. Šepeľovej a Jana Ondovčínová dcéra Jána a Emílie r.Vasiľovej ohlasujú sa druhý krát.

Dr. Štefan Balberčák, syn Štefana a Evy r. Benkovej a MUDr. Zuzana Koscelníková dcéra Cyrila a Márie r. Baníkovej ohlasujú sa tretí krát.

Mgr. Peter Bugyi, syn Petra a Ľudmily r. Kováčovej a Katarína Andreaninová dcéra Vladimíra a Marty r. Šprňákovej ohlasujú sa tretí krát.

X Kamienka

–  Dnes je zbierka na kostolné potreby. Pán Boh zaplať!

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required