Oznamy 28.09.2014

Farské oznamy 28.9.2014

26. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV Sviatok

8.00

+Ján Daňo

29.9.

Utorok

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka

30.9.

Streda

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi Spomienka

15.00 spoveď

18.00

+Štefan Sojčák – kňaz

8.00

Po omši spoveď

Za zdr. a Božie pož. Anny Ľubiščákovej – 85 r.ž.

1.10.

Štvrtok

Svätých anjelov strážcov Spomienka

15.00 spoveď

18.00

Za zdr. a Božie pož. Šimona s rod.

2.10.

Piatok

Féria

18.00

Za zdr. a Božie pož. Anny Márie

Spoveď 15.30 17.00

+Ján +Zuzana +Mária

3.10.

Sobota

Sv. Františka Assiského Spomienka

8.00

+Mária +Juraj Stanekoví

4.10.

Nedeľa

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

+Ján Sakulič

9.00

Za členov ružencového bratstva

5.10.

10.30

Za farnosť

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

X Spoločné

–  Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budem v Kamenici v stredu a štvrtok od 15.00 do 17.50. V Kamienke v stredu ráno po sv. omši a v piatok od 15.30 do 16.50. Prosím aby dôchodcovia a tí ktorí sú doma, využili možnosť v stredu a v piatok aby nechali priestor na spoveď žiakom, študentom a pracujúcim. V piatok dopoludnia pôjdem k chorým.

–  V stredu 1.10 začneme s detskými sv. omšami v Kamenici a od budúceho utorka už aj v Kamienke. Túto stredu pozývam  deti aj na ruženec, ktorý v rámci októbrovej pobožnosti sa budú modliť deti pol hodiny pred sv. omšou. Deti si môžu doniesť na sv. omšu aktovky, pretože súčasťou prvej detskej sv. omše v tomto školskom roku bude aj požehnanie aktoviek.

–  Počas mesiaca októbra sa budeme modlievať októbrovú pobožnosť. Modlitba ruženca bude stále v úvode svätej omše počas pracovných dní. V sobotu a v nedeľu pred sv. omšou.

X Kamenica

–  Dnes je zbierka na kostolne potreby. Pán Boh zaplať!

–  Pri východe z  kostola si môžete zakúpiť ešte Palmu a Katolícke noviny.

–  Upratovanie kostola v sobotu 4.10.2014 o 8.45 má ulica Gaštanová

Šedzmáková Lucia

Monika Zeleňáková

Marta Nergešová

Daniela Žinčáková

Jaroslava Ziková

Robert Gamboš

 

 

 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Daniel Orendáč, syn Jána a Márie r. Majzerovej a Lenka Harvaníková, dcéra Miroslava a Emílie r. Turovskej, ohlasujú sa druhý krát.

X Kamienka

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required