Oznamy 24.08.2014

Farské oznamy 24.8.2014

21. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

7.00

+Ján +Pavlína Sninčákoví

25.8.

Utorok

Féria

18.00

+Andrej Kondrát – 1. výr. úm.

26.8.

Streda

Sv. Moniky Spomienka

27.8.

Štvrtok

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka

18.00

Za zdr. a Božie požehnanie Gabriela – 25 r.ž.

28.8.

Piatok

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa Spomienka

18.00

+Ján +Anna Štofčíkoví

17.00

+Katarína +Mária +Michal

29.8.

Sobota

Féria

8.00

+Mária +Jozef Korejoví

30.8.

Nedeľa

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a Božie pož. Miriam, Patrika, Adriana a Olivera

31.8.

10.30

Za zdr. a Božie pož. Márie a Jozefa – 35 r.spol.života.

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

–  Pred nami je posledný prázdninový týždeň. Vyzývam žiakov a študentov ku sv. spovedi pred začiatkom školského roka. Žiakov a študentov budem spovedať vo štvrtok o 16.00 v Kamenici a v piatok o 16.00 v Kamienke.

 

–  Ešte tento týždeň je možné prihlásiť sa na púť do Poľska v septembri.

 

–  Sv. omša pri obrázku bude tento rok 15.9.

 

X Kamenica

–  Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolne potreby. Pán Boh zaplať!

 

–  Pri východe z  kostola si môžete zakúpiť Katolícke noviny.

 

–  Upratovanie kostola v sobotu 30.8.2014 o 8.45 má ulica Vihorlatská

 

Martina Balogová

Anna Brezaniová

Anna Ledinská

Pavlína Baratová

Ľubica Smoľaková

Anna Ziková

Magdaléna Mažeriková

 

 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Miroslav Šepeľa, syn Štefana a Evy r. Šepeľovej a Jana Ondovčínová dcéra Jána a Emílie r. Vasiľovej ohlasujú sa prvý krát.

Mgr. Štefan Balberčák, syn Štefana a Evy r. Benkovej a MUDr. Zuzana Koscelníková dcéra Cyrila a Márie r. Baníkovej ohlasujú sa druhý krát.

Mgr. Peter Bugyi, syn Petra a Ľudmily r. Kováčovej a Katarína Andreaninová dcéra Vladimíra a Marty r. Šprňákovej ohlasujú sa druhý krát.

 

X Kamienka

–  Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na kostolne potreby po sv. omši. Pán Boh zaplať!

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required