Oznamy 19.10.2014

Farské oznamy 19.10.2014

29. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

 

20.10.

Utorok

Féria

17.00

+Mária Ščerbová – pohrebná

18.00 detská

Za zdr. a B. pož. Emky

21.10.

Streda

Féria

18.00 detská

+Ján +Veronika +Pavol Koščoví

22.10.

Štvrtok

Féria

18.00

+Pavlína +Štefan Vasilkoví

17.00

Za zdr. a B. pož. Petra a Adriany

23.10.

Piatok

Féria

7.00

+Ján +Rozália +Ján Borovskí

24.10.

Sobota

Féria

8.00

Za zdr. a B. pož. Andrei – 35r.ž.

25.10.

Nedeľa

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a B. pož. Jána

26.10.

10.30

Za zdr. a B. pož. Juraja a Ľudmily

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

♦  Ďakujem všetkým deťom a hlavne ich rodičom za zapojenie sa do včerajšej modlitby detského ruženca za mier a pokoj vo svete.

♦  Aj tento rok sa koná celoslovenská akcia Sviečka za nenarodené deti. Organizuje ju pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je spojiť Pamiatku na všetkých zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolický večer 2. Novembra zapálením sviečky a modlitbou. Pred kostolom si môžete zakúpiť tieto spomienkové sviečky po 1,- alebo 3,-€ Zakúpením sviečky prispievame na podporu aktivít zameraných na ochranu života a ľudskej dôstojnosti a rodiny.

♦  V noci z 25. na 26. októbra sa mení čas. Hodinky posúvame o hodinu dozadu, takže budeme dlhšie spať.

♦  Dnešná nedeľa je misijnou nedeľou. Na konci sv. omše je zbierka na podporu misií. Darcom Pán Boh zaplať!

♦ V piatok pozývame na Mariánsku púť. V rámci roka Sedembolestnej a mesiaca októbra navštívime Baziliku vo Vranove, Ružencovú záhradu vo Vyšnej Šebastovej a Kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. Doprava cca. 8,.€ – záleží odo počtu prihlásených. Prihlásiť sa je možné do stredy v sakristii. Odchod ráno o 7.30 od kostola.

X Kamenica

♦  Dnes o 14.00 bude pobožnosť k Duchu Svätému a modlitba sv. ruženca.

♦  Na kostol obetovali novomanželia Orendáčoví 40,-€. Z pohrebu Š. Šaláka obetovali 30,-€ Bohuznáma na kostol obetoval 30,-€  Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. Darcom Pán Boh zaplať!

♦  Upratovanie kostola v sobotu 25.10.2014 o 8.45 má ulica Záhradná

Viera Koščová

Mária Engelová

Ľudmila Meričková

Ľudmila Maškuľáková

Emília Ondovčínová

Jana Engelová

 

 

 

 

 

X Kamienka

♦  Z pohrebu Anny Parovej obetovali na kostol 100,-€ Darcom Pán Boh zaplať!

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required