Oznamy 16.11.2014

Farské oznamy 16.11.2014

33. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

ĽUDOVÉ MISIE

3. deň

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, Spomienka

8.00

Za zdr. a B. pož. Mareka Kelčaka

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie Dominika a Sebastiana

17.11.

16.00

+Jozef +Ján +Mária Remešníkoví

18.00

Za zdr. a B. pož. Pavlíny Mažerikovej

19.00

Katechéza pre mužov

Utorok

ĽUDOVÉ MISIE

4. deň

Féria

8.00

+Štefan +Pavol +Anna Belančínoví

18.00

+Anna Parová

18.11.

16.00

+Ján +Mária Kocikoví

18.00

Za zdr. a B. pož.Márie s rod.

Streda

ĽUDOVÉ MISIE

5. deň

Féria

8.00

+Štefan Mažerik

18.00

+ Andrej Sus

19.11.

16.00

Za zomr. rodičov Haburajových a Rošakových

18.00

+Juraj +Anna Harvaníkoví + Jozef Babinec

Štvrtok

ĽUDOVÉ MISIE

6. deň

4. VÝROČIE KONSEKRÁCIE KOSTOLA V KAMIENKE

8.00

+Michal +Alžbeta Čabákoví

18.00

+Julia

20.11.

18.00

+Jozef Gajdoš – 2 výr. úm.

Piatok

ĽUDOVÉ MISIE

7. deň

Obetovanie Panny Márie Spomienka

8.00

+Františka Horkuličová

9.30

+Ján

21.11.

18.00

+Michal +Anna +Ján Čusoví

19.00

Stretnutie s mládežou

Sobota

ĽUDOVÉ MISIE

8. deň

6. VÝROČIE KONSEKRÁCIE KOSTOLA V KAMENICI

8.00

+Andrej Rošak

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Kolesárovej

22.11.

17.30

Novéna k Matke ustavičnej pomoci

18.00

Za zdr. a B. pož. Jozefa Engela

Nedeľa

ĽUDOVÉ MISIE

9. deň

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

KRISTA KRÁĽA

10.30

Za zdr. a B. pož. Igora s rod – 45 r.ž.

9.00

+Mária +Aladár +Mária +Ján

23.11.

14.30

Za farnosť

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

♦  V tomto týždni našich misií si pripomenieme tiež výročia konsekrácií našich kostolov. Vo štvrtok pri sv. omši v Kamienke a v sobotu pri sv. omšiach v Kamenici. V tento deň počas svätých omši budú zapálene konsekračné sviece na miestach, kde bol kostol pomazaný krizmou.

♦  Dnes vyšla nová Palma, ktorú si môžete zakúpiť pri východe z kostola.

X Kamenica

♦  Upratovanie kostola v sobotu 22.11.2014 o 9.15 má ulica Štúrova

Elena Ihnátová

Viera Kotorová

Mariana Sojčáková

Helena Poláková

Andrej Kassai

Zlata Rošaková

Mária Vrábľová

 

 

 

X Kamienka

♦  Dnes popoludní o 15.15 bude pristavená dodávka pri soche Jána Nepomuckého pre tých, ktorí chcú ísť na stretnutie žien. Zajtra ráno o 7.00, pre tých, ktorí by chceli ísť na rannú sv. omšu s katechézou a zajtra o 15.30 pre deti, ktoré chcú ísť na detskú sv. omšu. Dodávka vždy dovezie aj späť.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required