Oznamy 12.10.2014

Farské oznamy 12.10.2014

28. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

7.00

+Štefan Šalák – pohrebná

13.10.

Utorok

Féria

17.00

+Mária Babincová

18.00 detská

+Ján +Mária +Ján

14.10.

Streda

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi Spomienka

18.00 detská

Za zdr. a B. pož. Anny Sokolovej

15.10.

Štvrtok

Féria

18.00

+Andrej +Helena Hodákoví

16.10.

Piatok

Sv. Ignáca Antiochijského Spomienka

18.00

+Ján +Mária Kaššaioví

17.00

+Ján Janovčík

17.10.

Sobota

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU Sviatok

8.30

po sv. omši ruženec detí

+Štefan +Anna Kotusoví

18.10.

Nedeľa

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za zdr. a B. pož. Márie Kocikovej – 95 r.ž.

9.00

Za zdr. a B. pož. Dušana Vaceľa-50r.ž.

19.10.

10.30

Za farnosť

 

 

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

♦  14.10  t.j. v utorok bude dekanátne večeradlo vo farskom kostole v Papíne. Začína ráno o 8.00 a po skončení bude rekolekčná sv. omša. Z dekanátu pôjde spoločný autobus, ktorý z Kamenice bude odchádzať ráno o 6.45. Záujemcovia je potrebné nahlásiť sa v sakristii.

♦  Svetová katolícka nadácia Kirche in not pozýva deti na modlitbu sv. ruženca v sobotu 18.10. o 9.00. Modlitbou posvätného ruženca za mier a jednotu sa môžeme pripojiť k deťom na celom svete. Táto myšlienka sa zrodila v roku 2005 vo Venezuele a nesie sa v duchu myšlienky Patra Pia: „Keď sa milión deti pomodlí ruženec, vo svete zavládne mier.“ Pripojiť sa môžu rodiny, spoločenstva, školy aj pracoviská.

♦  Budúca nedeľa je misijnou nedeľou. Pri sv. omšiach sa bude konať zbierka na podporu misií.

♦  Pozývame manželov v sobotu 18.10. CCVČ v Snine na stretnutie pre manželov, ktoré bude viesť p. Richard Vašečka so svojou manželkou, na tému Milovať a ctiť. Presný program tejto manželskej duchovnej obnovy si všimnite na výveske. Ak cítite, že aj vaše manželstvo potrebuje osviežiť a povzbudiť, na výveske je t.č. (0915236962) na ktorom sa môžete prihlásiť, resp. získať ďalšie informácie.

X Kamenica

♦  Počas mesiaca októbra sa modlievame októbrovú pobožnosť. Počas týždňa stále v úvode sv. omše. Je možné získať plnomocné odpustky. Získava ich ten, kto sa pomodlí v kostole (verejnej kaplnke), rodine, rehoľnom alebo náboženskom spoločenstve ruženec. V iných ako tu spomenutých prípadoch sú s modlitbou ruženca spojené len čiastočné odpustky. Podmienkou pre získanie odpustkov je, aby päť tajomstiev ruženca nasledovalo bezprostredne po sebe. Ďalšou podmienkou je, aby modlitba ruženca bola spojená aj s rozjímaniami o jednotlivých tajomstvách: a) Ak sa ruženec modlí spoločne, predmodlievajúci má na začiatku desiatku nahlas uviesť rozjímanie o danom tajomstve, b) ak sa ruženec modlí jednotlivec, stačí, keď sú tajomstvá v tichosti rozjímané počas modlitby.  Pozývam k tejto modlitbe sv. ruženca celé rodiny.

♦  Upratovanie kostola v sobotu 18.10.2014 o 8.45 má ulica Gaštanová

Milka Kamenická

Jolana Borovská

Terézia Šutayová

Viera Belančinová

Mária Mažeriková

Mária Imrichová

Dušan Perháč

 

 

 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Martin Gurbovič, syn Jozefa a Ľudmily r. Sotákovej a Mária Polačková, dcéra Mariana a Anny r. Škutkovej, ohlasujú sa tretí krát.

X Kamienka

♦  Z pohrebu Vilemíny Huckovej obetovali na kostol 30,-€ Darcom Pán Boh zaplať!

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required