Oznamy 05.10.2014

Farské oznamy 5.10.2014

27. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

18.00

Za zdr. a B. pož. Juraja

6.10.

Utorok

Ružencovej Panny Márie Spomienka

17.00

+Michal Sokol

18.00

7.10.

Streda

Féria

18.00

+Jozef Šeffer

8.10.

Štvrtok

Féria

18.00

+Jozef +Mária Gondoví

9.10.

Piatok

Féria

18.00

+Mária Babincová – 1.výr.úm.

17.00

+Ján +Anna +Michal Kertisoví

10.10.

Sobota

Féria

8.00

+Mária +Ján Kovalskí

11.10.

15.00

Sobáš Orendač-Harvaníková

Nedeľa

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

+Štefan Belančín

9.00

Za zdr. a B. pož. Márie a Lenky

12.10.

10.30

Za farnosť

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

–  Pozývame všetkých ctiteľov Panny Márie na duchovné cvičenia ktoré sa uskutočnia v dňoch 17.10. – 19.10.2014 v Humennom. Podrobné informácie na plagátiku na výveske.

–  14.10  t.j. budúci utorok bude dekanátne večeradlo vo farskom kostole v Papíne. Začína ráno o 8.00 a po skončení bude rekolekčná sv. omša. Z dekanátu pôjde spoločný autobus, ktorý z Kamenice bude odchádzať ráno o 6.45. Záujemcovia je potrebné nahlásiť sa v sakristii.

X Kamenica

–  Počas mesiaca októbra sa modlievame októbrovú pobožnosť. Počas týždňa stále v úvode sv. omše. Pozývam k tejto modlitbe sv. ruženca celé rodiny. Okrem osobných úmyslov obetujme tieto modlitby za farské misie, ktoré budú o mesiac v našej farnosti.

–  Zbierka na kostolne potreby pred týždňom bola 543,10 €. Bohuznáma rodina obetovala na kostol 30,-€. Pán Boh zaplať!

–  Dnes popoludní bude stretnutie členov ružencového bratstva o 14.00.

–  Upratovanie kostola v sobotu 11.10.2014 o 8.45 má ulica Gaštanová

Monika Kyslaňová

Mária Hafincová

Jana Naščáková

Štefánia Harakaľová

Mária Viteková

Martina Bláhová

 

 

 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Martin Gurbovič, syn Jozefa a Ľudmily r. Sotákovej a Mária Polačková, dcéra Mariana a Anny r. Škutkovej, ohlasujú sa prvý a druhý krát.

Daniel Orendáč, syn Jána a Márie r. Majzerovej a Lenka Harvaníková, dcéra Miroslava a Emílie r. Turovskej, ohlasujú sa tretí krát.

X Kamienka

–  V utorok začnú detské sv. omše tu v Kamienke. Pozývam na túto sv. omšu všetky deti. Doneste si so sebou aktovky. Pri sv. omši ich požehnáme.

–  Počas mesiaca októbra sa modlievame októbrovú pobožnosť. Pozývam k tejto modlitbe sv. ruženca celé rodiny. Okrem osobných úmyslov obetujme tieto modlitby za farské misie, ktoré budú o mesiac v našej farnosti.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required