Božia dcéra

Božia dcéra


„Som Božia dcéra, môj Pán, som Božie dieťa, môj kráľ, som svätý oheň, čo tvojou láskou horí.“

Dnešná katechéza bola venovaná ženám. Začala sa korunkovou Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Potom sa pátri misionári prihovorili ženám, ktoré prišli na katechézu v hojnom počte. Každý z nás je dôležitý v Božom pláne. Je jedno či muž, či žena. Jeden nie je viac ako ten druhý. Aj žena ako taká je veľmi dôležitá. Veď aj v dôležitých  okamihoch v cirkvi stála žena. Či už sr. Faustína, sv. Margita Mária Alacoque alebo i samotná Panna Mária. Každá žena je dôležitá v poslaní, ktoré jej bolo zverené. Či už ako učiteľka, lekárka alebo ako matka. Najdôležitejším poslaním každej ženy je materstvo. To je ten najväčší talent, ktorý sme od Boha dostali.

Po katechéze nasledoval film Ježiš, nakrútený podľa evanjelia sv. Lukáša.

Foto tu.

 

Program na pondelok:

8.00 hod – Sv. omša s misijnou kázňou na tému HRIECH   

16.00 hod – Sv. omša pre deti

18.00 hod – svätá omša s misijnou kázňou na tému OBRÁTENIE

19.00 hod – KATECHÉZA PRE MUŽOV

 

V KAMIENKE SV. OMŠA S MISIJNOU KÁZŇOU O 18.00

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required