Oznamy 17.8.2014

Farské oznamy 17.8.2014

20. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

18.00

Za zdr. a Božie požehnanie rod. Balogovej

18.8.

Utorok

Féria

18.00

Za zdr. a Božie požehnanie pre Slavomíra s rod.

19.8.

Streda

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi Spomienka

20.8.

Štvrtok

Sv. Pia X., pápeža

Spomienka

18.00

+Ján +Mária Balogoví

21.8.

Piatok

Panny Márie Kráľovnej Spomienka

18.00

Za zdr. a Božie požehnanie Veroniky a Moniky

17.00

+Mária Vaceľová

22.8.

Sobota

Féria

8.00

+Mária +Jozef Korejoví

23.8.

Nedeľa

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6.00

Za zdr. a Božie pož. Aleny s rod. – 40 r.ž.

8.00

Za zdr. a Božie pož. Jozefa Švika – 60 r.ž.

24.8.

9.00

Za farnosť

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

–  Stále je možnosť prihlásiť sa na púť Licheň – Krakow – Lagievniky. Cena je 110,-€ V cene je doprava, ubytovanie a strava. Nahlásenie sakristii.

–  Na budúce nedeľu ideme s mužmi na púť mužov do Gaboltova. Autobus bude odchádzať z Kamenice o 6.45 ráno. Návrat vo večerných hodinách. Z tohto dôvodu budú časy sv. omši upravené.

X Kamenica

–  V pondelok 17.15 bude pobožnosť k Duchu Svätému.

–  Z krstu Petra Lukáča obetovali na kostol 30,-. Pán Boh zaplať!

–  Pri východe z  kostola si môžete zakúpiť Katolícke noviny.

–  Upratovanie kostola v sobotu 23.8.2014 o 8.45 má ulica Kapitána Nálepku

Monika Veľká

Helena Surmová

Štefan Krupa

Daniela Blahová

Anna Palčinská

Mária Maxová

 

 

 

 

–     Sviatosť manželstva chcú prijať:

Mgr. Štefan Balberčák, syn Štefana a Evy r. Benkovej a MUDr. Zuzana Koscelníková dcéra Cyrila a Márie r. Baníkovej ohlasujú sa prvý krát.

Mgr. Peter Bugyi, syn Petra a Ľudmily r. Kováčovej a Katarína Andreaninová dcéra Vladimíra a Marty r. Šprňákovej ohlasujú sa prvý krát.

Peter Timák, syn Jozefa a Valérie r. Ivanovej a Martina Kancová dcéra Jozefa Baloga a Anity r. Kovaľanovej ohlasujú sa tretí krát.

 

X Kamienka

– 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required