Matka Sedembolestná, oroduj za nás!

Matka Sedembolestná, oroduj za nás!


Vo sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa tieto slová ozývali každou farnosťou, najmä však na celoslovenskej púti v Šaštíne.  Tu sa zišli veriaci z každého kúta Slovenska, aby sa v rok Sedembolestnej zasvätili Panne Márii. My, veriaci z kamenickej farnosti, no aj z celej cirošskej doliny sme putovali k Matke Božej do vojenského priestoru Valaškovce. Pripomenuli sme si 70. výročie od chvíle, kedy sa naši predkovia ukrývali v lese pred nemeckým vojskom počas druhej svetovej vojny.

Tu osadili obraz Matky Božej, ku ktorej sa utiekali počas dlhých 6 týždňov. Po skončení vojny tu ďakovali na kolenách za ochranu. Práve toto sme si pripomenuli pri slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval Kpt. PaeDr. Jozef Paluba spolu s našim duchovným otcom Petrom. V príhovore celebrant zdôraznil, ako je dôležité odovzdávať našu vieru ďalším generáciám, aby sa nezabúdalo na také miesta, ako je práve miesto Pri obrázku. Veď na takýchto miestach prejavil Boh svoju lásku a milosrdenstvo voči nám ľuďom, keď ochránil našich predkov pred vojnou. Zároveň prejavil presvedčenie, že na toto miesto bude prichádzať každý rok viac a viac veriacich.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required