Oznamy 03.08.2014

Farské oznamy 3.8.2014

18. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza Spomienka

4.8.

Utorok

Féria

5.8.

Streda

PREMENENIE PÁNA

Sviatok

17.00

Za zdr. a Božie požehnanie Michala Divulita

17.30

+Michal

6.8.

Štvrtok

Féria

7.8.

Piatok

Sv. Dominika, kňaza Spomienka

19.00

+Mária +Jozef Korejoví

8.8.

Sobota

Sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice Sviatok

8.00

+Emília Krupová – 1. výr. úm.

9.8.

Nedeľa

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za zdr. a B. pož. rod. Staroščákovej

9.00

+Ján +Štefan

10.8.

10.30

Za farnosť

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

X Spoločné

 

–  Dnes sa koná odpustová slávnosť Panny Márie Snežnej v Snine. Slávnostnú sv. omšu o 10.30 celebruje P. Prof. Miroslav Konštanc OP., rektor pápežskej univerzity Angelicum v Ríme.

 

–  V septembri organizujeme farskú púť do Čenstochovej a Lichne. Odchod bude 9.9. večer (utorok). Navštívime Čenstochovu, Jasnú Horu, oboznámenie sa s dejinami Jasnej Hory, Licheň, – prehliadka baziliky, každý večer Apel-zaclonenie obrazu, miesto zjavenia Panny Márie, v piatok Mariánska procesia, Krakov – Lagievniky. Cena je 110,-€ V cene je doprava, ubytovanie a strava od stredy-večera do soboty-raňajky. Keďže je to už o mesiac je potrebné to uzavrieť. Poprosím všetkých, ktorí ešte váhate, aby ste urobili rozhodnutie tento týždeň a v prípade záujmu, aby ste sa nahlásili v sakristii.

 

–  Mužom dávam do pozornosti púť mužov v Gaboltove, ktorá sa koná 24.8. Program je na výveske. Nahlasovanie v sakristii.

 

 

X Kamenica

 

–  Dnes popoludní o 14.00 bude stretnutie členov ružencového bratstva.

 

–  Dnes je zbierka na kostolné potreby. Všetkým darcom vyslovujem Pán Boh zaplať.

 

–  Pri východe z  kostola si môžete zakúpiť Katolícke noviny.

 

–  Upratovanie kostola v sobotu 9.8.2014 o 8.45 má ulica Kamenná

Anton Kyslaň

Mária Vožňáková

Silvia Kotusová

Mária Haburajová

Mária Štofčíková

 

 

 

 

 

–     Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Timák, syn Jozefa a Valérie r. Ivanovej a Martina Kancová dcéra Jozefa Baloga a Anity r. Kovaľanovej ohlasujú sa prvý krát.

 

X Kamienka

– 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required