Oznamy 10.08.2014

Farské oznamy 10.8.2014

19. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Sv. Kláry, panny Spomienka

18.00

Za zdr. a Božie požehnanie pre Luciu s rod.

11.8.

Utorok

Féria

18.00

+Mária +Jozef Korejoví

12.8.

Streda

Féria

18.00

Za zdr. a Božie požehnanie pre rod. Sivčovú

13.8.

Štvrtok

Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka Spomienka

18.00

+Peter Sninčák – 20. výr.úm.

14.8.

Piatok

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE Slávnosť

8.00

Za farnosť

17.00

+Mária Liptáková

15.8.

18.00

+Ján +Pavlína Čabákoví

Sobota

Féria

8.00

+Vladimír Ferencko – 1. výr. úm.

16.8.

Nedeľa

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za zdr. a B. pož. Michala a Margity

9.00

Za zdr. a Božie pož. Vladimíra s rod.

17.8.

10.30

Za farnosť

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

X Spoločné

 

–  V septembri organizujeme farskú púť do Čenstochovej a Lichne. Odchod bude 9.9. večer (utorok). Navštívime Čenstochovu, Jasnú Horu, oboznámenie sa s dejinami Jasnej Hory, Licheň, – prehliadka baziliky, každý večer Apel-zaclonenie obrazu, miesto zjavenia Panny Márie, v piatok Mariánska procesia, Krakov – Lagievniky. Cena je 110,-€ V cene je doprava, ubytovanie a strava od stredy-večera do soboty-raňajky. Keďže je to už o mesiac je potrebné to uzavrieť. Poprosím všetkých, ktorí ešte váhate, aby ste urobili rozhodnutie tento týždeň a v prípade záujmu, aby ste sa nahlásili v sakristii.

 

–  Mužom dávam do pozornosti púť mužov v Gaboltove, ktorá sa koná 24.8. Program je na výveske. Ešte tento týždeň je možné nahlásiť sa. Nahlasovanie v sakristii.

 

 

 

X Kamenica

 

–  Zbierka na kostolné potreby minulú nedeľu bola 471,25,-€. Všetkým darcom nech Pán Boh odmení ich štedrosť.

 

–  Pri východe z  kostola si môžete zakúpiť Katolícke noviny.

 

–  Upratovanie kostola v sobotu 16.8.2014 o 8.45 má ulica Kapitána Nálepku

Viera Ščerbová

Marta Nemetová

Oľga Savkaničová

Anna Burdová

Lucia Gajdošová

Marianna Baratová

 

 

 

 

–     Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Timák, syn Jozefa a Valérie r. Ivanovej a Martina Kancová dcéra Jozefa Baloga a Anity r. Kovaľanovej ohlasujú sa druhý krát.

 

X Kamienka

– 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required