Oznamy 22.06.2014

Farské oznamy 22.06.2014

12. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

X Spoločné

 

 

–  Dnes popoludní o 13.30 bude Eucharistický sprievod pri príležitosti sviatku Božieho tela. Začne na cintoríne kde požehnáme obnovený kríž a potom v sprievode s Eucharistiou prejdeme ulicami obce do kostola, kde zaspievame záverečné Te Deum.

 

 

 

–  Prihlášky na detský tábor sú v sakristii. Prihlasovanie je do konca júna.

 

 

 

–  Stretnutie birmovancov bude v stredu po sv. omši.

 

 

 

–  2.6. je odpustová slávnosť v Levoči. Kto má záujem, môže sa tento týždeň je možné nahlásiť sa v sakristii.

 

 

 

–  V septembri organizujeme farskú púť do Čenstochovej a Lichne. Odchod bude 9.9. večer (utorok). Navštívime Čenstochovu, Jasnú Horu, oboznámenie sa s dejinami Jasnej Hory, Licheň, – prehliadka baziliky, každý večer Apel-zaclonenie obrazu, miesto zjavenia Panny Márie, v piatok Mariánska procesia, Krakov – Lagievniky. Cena je 110,-€ V cene je doprava, ubytovanie a strava od stredy-večera do soboty-raňajky.

 

 

 

X Kamenica

 

–  O týždeň v nedeľu po sv. omši bude zbierka na náš kostol.

 

–  Na kostol obetovali novomanželia Grejtákovi 50,-€. Pán Boh zaplať!

 

–  Upratovanie kostola v sobotu 28.6.2014 o 8.45 má Veterná ulica.

 

Viera Kováčová

Alžbeta Harakaľová

Alžbeta Vatahová

Jana Vatahová

Marta Bešanová

Darina Kepičová

 

 

 

 

 

 

–  Ohlášky:

 

Peter Pavlisko, syn Vincenta a Márie r. Šedzmákovej a Katarína Lučivianská dcéra Milana a Márie r. Fabianovej  ohlasujú sa tretí krát.

 

 

X Kamienka

–  O týždeň v nedeľu po sv. omši bude zbierka na náš kostol.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required