Oznamy 25.05.2014

Oznamy 25.05.2014

6. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Sv. Filipa Neriho, kňaza Spomienka

18.00

+Peter Karľa – 10 výr.úmrtia

26.5.

Utorok

Féria

17.00

+Katarína +Michal Koščoví

18.00

Detská

+Mária Liptáková

27.5.

Streda

Féria

7.00

+Rudolf Naščák – 1. výr. úm.

28.5.

Štvrtok

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA Slávnosť

8.00

Za farnosť

17.00

+Jozef +Anna +Ján

29.5.

18.00

+Jozef +Alžbeta +Helena

Piatok

Féria

18.00

+Mária Sninčáková – pohrebná

17.00

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

30.5.

Sobota

Féria

8.00

+Sr. Salustia – 1. výr. úmrtia

31.5.

Nedeľa

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30

Za farnosť

9.00

+Štefan +Mária

1.6.

10.30

Za zdr. a Božie požehnanie Magdalény Balogovej – 50 r.ž.

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

X Spoločné

–  Tento týždeň v stredu ideme s prvoprijímajúcimi deťmi na výlet do hostiárne a na Levočskú horu. Sv. omša preto bude v stredu v Kamenici ráno o 7.00.

–  Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. V našom kostole je to tzv. letný odpust, preto sv. omše budú ráno o 8.00 a o 18.00, v Kamienke o 17.00. Slávnostná sv. omša pri tejto príležitosti bude vo farskom kostole na budúcu nedeľu o 10.30 a celebrovať ju bude náš rodák, duchovný otec Radoslav Lojan.

 

–  Detský farský tábor sa tento rok bude konať už tradične druhý júnový týždeň t.j. od 7.6 do 11.6. Prihlášky na tábor budú v sakristii k dispozícii od budúcej nedele. Cena tábora je 25,-€ Každý kto by vedel akýmkoľvek spôsobom pomôcť pri jeho realizácii môže dať vedieť, alebo vo štvrtok po večernej sv. omši môže prísť na faru, kde bude ďalšie prípravné stretnutie.

 

–  Na budúcu nedeľu bude zbierka na masmédia.

 

–  Aj tento rok sa v Gaboltove koná Turičná novéna pre dekanáty našej diecézy. Pre náš dekanát je určený deň 3. jún, t.j. utorok. Spoločný modlitbový program vrátane sv. omše je od 17,00 hod. do 21,00 hod. Potom pokračuje tichá adorácia do rána do 5,00 hod. kedy je ešte sv. omša a po nej sa odchádza domov. Kto má záujem zúčastniť sa na tejto novéne nech sa prihlási v sakristii. Odchod autobusu je o 14,00 hod. zo Sniny

 

–  Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové Katolícke noviny.

 

X Kamenica

–  V piatok začne novéna k Duchu Svätému, stále 45 minút pred sv. omšou.

–  Dnes je zbierka na kostolné potreby.

–  Upratovanie kostola v sobotu 31.5.2014 o 8.45 hod. má ulica Lesná.

Eva Sojčáková

Jozef Daňo

Ľubomír Volovár

Ján Majický

Jana Kocová

Ľubica Komarcová

 

 

 

 

–  Ohlášky: Ing. Pavol Grejtak, syn Pavla a Anny r. Tarasekovej a Mgr. Tatiana Engelová dcéra Františka a Jany r. Kakošovej ohlasujú sa prvý krát.

X Kamienka

–  Zbierka na seminár pred týždňom 45,-€.

–  Máme pred sebou ešte niekoľko prác okolo nášho kostola. Potrebovali by sme v najbližších mesiacoch zrealizovať zbierky, ktoré by nám umožnili tieto práce finančne potiahnuť. Za pochopenie ďakujem.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required