Oznamy 11.05.2014

Farské oznamy 11.05.2014

4. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

18.00

+Anna

12.5.

Utorok

Féria

17.00

Za zdravie a Božie požehnanie  Pavla – 25 r.ž.

18.00

Detská

Za zdravie a Božie pož. Romana s rod.

13.5.

Streda

Sv. Mateja, apoštola

Sviatok

18.00

Detská

Na úmysel Marty

14.5.

Štvrtok

Féria

18.00

Za spásu duší Márie a Jána

15.5.

Piatok

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Spomienka

18.00

Za zdr. a Božie pož. Stanislava Ščerbu s rod. – 40 r.ž.

17.00

Za zdravie a Božie požehnanie Martiny

16.5.

Sobota

Féria

8.00

+Ján Šedzmák

17.5.

Nedeľa

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30

Za zdravie a Božie požehnanie Márie Divulitovej

10.30

Za zdravie a Božie požehnanie Natálie

18.5.

9.00

Za farnosť

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

X Spoločné

–  V piatok máme sviatok sv. Jána Nepomuckého, ktorý je patrónom nášho filiálneho kostola v Kamienke. Odpustová sv. omša v deň slávnosti bude v piatok o 17.00 a potom v nedeľu odpustová sv. omša o 10.30., ktorú bude celebrovať dp. Matúš Poremba, kaplán v Snine. Upozorňujem, že znova bude zmena časov sv. omši. V Kamenici budú o 7.30 a 9.00. V Kamienke o 10.30.

–  Počas celého mesiaca máj v úvode sv. omše sa modlime litánie loretánske.

–  Stále je možné podpísať petíciu ohľadne referenda o otázkach manželstva a rodiny. Iba pre zaujímavosť doteraz ju podpísalo ani necelých tristo ľudí.

–  Stretnutie lektorov bude v utorok po detskej sv. omši v Kamienke a v stredu po detskej sv. omši v Kamenici.

–  Pri východe z kostola je ešte Palma a Katolícke noviny.

X Kamenica

–  V utorok o 16.00 bude večeradlo. 13. Máj je dňom fatimského zjavenia.

–  Upratovanie kostola v sobotu 17.5.2014 o 8.45 hod. má ulica Lesná.

Hdelena Rošáková

Patrícia Rošáková

Daniela Belančínová

Monika Balogová

Adriana Mesárošová

–  Ohlášky: Ing. Alexander Bugyi, syn Alexandra a Ivety r. Kováčovej a JUDr. Michaela Kocanová dcéra Jaroslav a Boženy r. Bočanovej ohlasujú sa druhý krát.

X Kamienka

–  V kostole na chóre už prebieha skladanie orgána. Je tam už položena nová podlaha, dvere, opravy muriva a v priebehu týždňa by mal byť znova funkčný orgán a nové lavičky na chóre. Ak sa nám všetko podarí uskutočniť v plánovanom termíne, v nedeľu pri odpustovej slávnosti požehnám obnovený orgán.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required