Oznamy 04.05.2014

Farské oznamy 04.05.2014

3 VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

7.00

+Anna

5.5.

Utorok

Féria

17.00

Za zdr. a B. pož. Jozefa Tomáša – 40 r.ž.

18.00

Detská

+Katarína +Jozef

6.5.

Streda

Féria

17.00

Detská

+Jozef +Pavlína Čabákoví

7.5.

Štvrtok

Féria

18.00

+Milan Šepeľa – pohrebná

8.5.

Piatok

Féria

7.00

+Alžbeta Mažeriková – pohrebná

17.00

+Jaroslav Sus

9.5.

Sobota

Féria

8.00

Za zdr. a B. pož. Kvetoslavy Sojčákovej – 60 r.ž.

10.5.

Nedeľa

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30

Za zdr. a B. pož. Karola Veselého – 40 r.ž.

9.00

+Anna +Ján +Štefan

11.5.

10.30

Za farnosť

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

–  V utorok 6. mája bude dekanátne večeradlo v Snine v kostole Božieho milosrdenstva. Začiatok bude ráno o 8.00. Po skončení bude rekolekčná sv. omša.

–  Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.30 v Kamenici, bude prvé sv. prijímanie našich tretiakov. Pamätajme na nich v našich modlitbách. V sobotu po sv. omši tretiaci pristúpia prvýkrát k sv. spovedi. Nácvik deti na prvé sv. prijímanie bude v stredu po detskej sv. omši, ktorá bude o 17.00.

–  Počas celého mesiaca máj v úvode sv. omše sa modlime litánie loretánske.

–  Budúca nedeľa je nedeľou Dobrého pastiera. V tento deň sa otvárajú brány kňazských seminárov, aby každý mohol nahliadnuť ako žijú mladí muži, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti kňazstva. Aj v košickom seminári je od rána deň otvorených dverí. Kto má záujem, môže náš diecézny seminár navštíviť na Hlavnej 89 v Košiciach. Na budúcu nedeľu bude pri tejto príležitosti aj zbierka na kňazský seminár.

–  Aj dnes možno –  kto ešte nepodpísal – podpísať petíciu ohľadne referenda o otázkach manželstva a rodiny.

–  Pri východe z kostola je nové číslo farského spravodaja Palmy, dnes s malou prílohou o dvoch nových svätých – sv. Jánovi XXIII. a sv. Jánovi Pavlovi II.

X Kamenica

–  Dnes popoludní o 14.00 bude májová pobožnosť. Po jej skončení bude stretnutie ružencového bratstva.

–  Nedeľná zbierka na kostolné potreby bola 560,-€. Darcom Pán Boh zaplať!

–  Na kostol obetovali z pohrebu Ján Kornucika 50,-€; novomanželia Sadowskí 30,-€. Darcom Pán Boh zaplať!

–  Upratovanie kostola v piatok 9.5.2014 o 16.00 hod. majú rodičia prvoprijímajúcich detí.

 

 

 

 

–  Ohlášky: Jozef Engel, syn Jána a Márie r. Krajníkovej a Mgr. Zuzana Zarembová dcéra Daniela a Anny r. Gajdošovej ohlasujú sa tretí krát.

Ing. Alexander Bugyi, syn Alexandra a Ivety r. Kováčovej a JUDr. Michaela Kocanová dcéra Jaroslav a Boženy r. Bočanovej ohlasujú sa prvý krát.

X Kamienka

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required