veľkonočný vinš

„Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?

 

Niet ho tu, bol vzkriesený“.  (Lk 24, 5-6)

 Požehnané Veľkonočné sviatky


všetkým praje


Peter Sepeši, farár


s kolektívom redakcie Palmy

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required