Oznamy 30.03.2014

Farské oznamy 30.03.2014

4. Pôstna nedeľa

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

18.00

Za farnosť

31.3.

Utorok

Féria

7.00

+Jozef +Milan Tavarňakoví

18.00

+Štefan Smikal – 1. výr. úmrtia

1.4.

Streda

Féria

18.00

+Michal Behún – 2. výr. úmrtia

2.4.

Štvrtok

Féria

18.00

+ Ján Jančošek – 1. výr. úmrtia

3.4.

Piatok

Féria

18.00

+František Kvaček – 1. výr. úmrtia

17.00

+Jozef Kurilla – 1. výr. úmrtia

4.4.

Sobota

Féria

8.00

+Štefan Mažerik – 1. výr. úmrtia

5.4.

Nedeľa

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

7.30

Za farnosť

9.00

+Juraj Žido – 10. výr. úmrtia

6.4.

10.30

Za zdr. a B. pož. Kvetoslavy Jablonskej – 60 r.ž.

 

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

X Spoločné

–  Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budem:

Kamenica: utorok – 7.30 – 9.00;              streda – 16.00 – 18.00;                      štvrtok – 16.00 – 18.00

Kamienka: utorok – 15.00 – 18.00

V piatok dopoludnia pôjdem k chorým, ku ktorým chodievam na prvé piatky. Pre nich je to už veľkonočná spoveď. Tí chorí, ktorí chcú aby som k nim prišiel pred Veľkou nocou, nech sa nahlásia v sakristii. Pôjdem k ním v stredu 9.4.2014.

–  26.4.2014 sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže v športovej hale v Prešove. Je to sobota po Veľkej noci. Mladí sa môžu nahlásiť v sakristii. Doprava + účastnícky poplatok je 8,- €

–  Dnes je zbierka na kostolné potreby. Darcom vopred Pán Boh zaplať!

–  Ak niekto chce podporiť aktivity pre deti a mládež 2% je možne to urobiť do 30.4.2014. Stačí ak vyplnené tlačivo ktoré je vzadu v stojane a tlačivo od zamestnavateľa nechádte v sakristii. Potom to spolu odnesiem na daňový úrad. Už vopred Pán Boh zaplať.

 

X Kamenica

–  Krížová cesta bude v piatok 18.00 a v nedeľu o 14.00.

–  Upratovanie kostola v sobotu 5.4.2014 o 8.45 hod. má Partizánska ulica.

Gabriela Margitanová

Oľga Ščerbanovská

Drahoslava Miková

Martina Vrabľová

Mária Hajčáková

Jozef Žinčák

X Kamienka

– Počas pôstneho obdobia pozývam všetkých na modlitbu Krížovej cesty. Tento týždeň v piatok o 16.30 a v nedeľu o 14.00.

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required