Oznamy 23.03.2014

Farské oznamy 23.03.2014

3.  Pôstna nedeľa

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

13.00

+ Marian Kyslaň pohrebná

24.3.

Utorok

ZVESTOVANIE PÁNA slávnosť

17.30

Za zdravie a Božie požehnanie Márie – 60 r.ž.

16.30

Za zdravie a Božie pož. Márie a Bernardíny

25.3.

Streda

Féria

17.30

Za farnosť

26.3.

Štvrtok

Féria

17.30

+Pavlína Čabáková – 1. Výr. úmrtia

27.3.

Piatok

Féria

17.30

Za zdr. a Božie pož. Stanislava s rod.

16.30

+Božena – 1. výr. úm.

28.3.

Sobota

Féria

8.00

Za zdr. a B. pož. Jozefíny Gondovej – 70 r.ž.

29.3.

Nedeľa

Štvrtá pôstna nedeľa

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdravie a Božie požehnanie Márie

30.3.

10.30

+Zuzana +Jozef Tovarňákoví

 

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

X Spoločné

–  V utorok máme sviatok Zvestovania Pána. Je to zároveň deň počatého dieťaťa. Pri tejto príležitosti v Kamenici po sv. omši ktorá bude o 17.30 pôjdeme v sprievode na cintorín. Bude to náš farský pochod za život a budeme sa modliť krížovú cestu za nenarodené deti. Na cintoríne požehnáme symbolický hrob či pamätník nenarodeným deťom. Tento deň má byť veľkou oslavou života.

–  Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. Darcom vopred Pán Boh zaplať!

–  Pripomínam, že na budúcu sobotu sa mení čas. Svoje hodiny v noci na nedeľu posunieme o jednu hodinu dopredu.

 

X Kamenica

–  Počas pôstneho obdobia pozývam všetkých, obzvlášť naše rodiny na modlitbu Krížovej cesty. V piatok stále o 17.30 a v nedeľu o 14.00.

–  Upratovanie kostola v sobotu 29.3.2014 o 8.45 hod. má Partizánska ulica.

Gabriela Kondrátová

Alena Vasková

Mária Ondíková

Alžbeta Kaššaiová

Helena Tomášová

Iveta Divulitová

X Kamienka

– Počas pôstneho obdobia pozývam všetkých na modlitbu Krížovej cesty. Tento týždeň v piatok o 16.00 a v nedeľu o 14.00.

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required