Oznamy 16.03.2014

Farské oznamy 16.03.2014

2.  Pôstna nedeľa

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

17.3.

Utorok

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie slávnosť

.

18.3.

Streda

Féria

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie Jozefa

16.30

+Michal Ľubiščák

19.3.

Štvrtok

Féria

17.30

Za zdr. a B. pož. Anny a Ivety Divulitových

20.3.

Piatok

Féria

17.30

Za zdr. a Božie pož. Ireny Kocikovej s rod. – 70 r.ž.

16.30

Za zdr. a B. pož. Jána s rod.

21.3.

Sobota

Féria

8.00

Za zdr. a B. pož. Marianny Sojčákovej – 40 r.ž.

22.3.

Nedeľa

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

7.30

Za zdr. a B. pož. Jozefa Tomáša – 70 r.ž.

9.00

Za zdravie a Božie požehnanie Tomáša

23.3.

10.30

Za zdr. a Božie pož. Jozefíny – 70 r.ž.

 

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

X Spoločné

–  Do stredy ma zastupujú kňazi z farnosti Snina-mesto. V prípade potreby kňaza k chorému, alebo v prípade pohrebov 0918 601 0510918 601 051 .

–  V stredu o 18.00 bude vo farskom kostole sv. omša pri príležitosti sviatku Sv. Jozefa. Pozývam všetkých chlapcov a mužov, ktorí kedysi miništrovali, aby pri sv. omši prišli miništrovať. Pred sv. omšou o 17.30 sa budeme spoločne modliť krížovú cestu mužov za mužov.

 

X Kamenica

–  Počas pôstneho obdobia pozývam všetkých, obzvlášť naše rodiny na modlitbu Krížovej cesty. V piatok stále o 17.30 a v nedeľu o 14.00.

–  Upratovanie kostola v sobotu 22.3.2014 o 8.45 hod. má Železničná ulica.

Ľudmila Kelčáková

Magdaléna Mažeriková

Iveta Sojčáková

Božena Zeleňáková

Helena Boberová

Mária Čmiľanská

Adriana Nergešová

X Kamienka

– Počas pôstneho obdobia pozývam všetkých na modlitbu Krížovej cesty. Tento týždeň v piatok o 16.00 a v nedeľu o 14.00.

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required